Funduszowe wsparcie dla gospodarki i przedsiębiorców

Data opublikowania: 4 stycznia 2024
Funduszowe wsparcie dla gospodarki i przedsiębiorców
Funduszowe wsparcie dla gospodarki i przedsiębiorców

O szansach jakie dla przedsiębiorców i rozwoju regionalnej gospodarki stwarzają Fundusze Europejskie dyskutowano podczas czwartkowego spotkania z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu.

Początek roku to dobry moment, by porozmawiać o tym, na jaką pomoc mogą liczyć świętokrzyscy przedsiębiorcy w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Kalendarz działań, które mają służyć rozwojowi firm i regionalnej gospodarki, a także wspieraniu przedsięwzięć innowacyjnych, jest bardzo bogaty.

 Jak podkreślił podczas czwartkowego spotkania Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – na ostatniej prostej są działania związane z uruchomieniem preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców w ramach unijnego projektu „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Działania 1.8 Kapitał dla MŚP.

Jego ogólna wartość jest imponująca - to 348 mln 300 tys. zł, z czego wkład UE stanowi kwotę do 296 mln 55 tys. zł. Projekt zakłada utworzenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Funduszu Powierniczego, z którego finansowane będą preferencyjne pożyczki dla firm z sektora MŚP, działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Przedsiębiorcy będą mogli po nie sięgnąć najprawdopodobniej już wiosną tego roku.

Trwają również prace nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naborów na pożyczki w ramach  Działań 2.2, 2.4  i 2.8, które będzie można przeznaczyć na przedsięwzięcia prośrodowiskowe, w tym m.in. efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii oraz gospodarkę obiegu zamkniętego. Łączna wartość funduszy unijnych zarezerwowanych na ten cel to ok. 105 mln EURO (czyli ok. 460 mln zł). Beneficjentem naborów będzie również Bank Gospodarstwa Krajowego, a o pożyczki będą mogli się starać przedsiębiorcy oraz samorządy lokalne. Powinny one ruszyć na przełomie III i IV kwartału tego roku.

- Chcemy jak najszybciej budować portfel pożyczkowy, wiemy, że świętokrzyscy przedsiębiorcy czekają na to wsparcie, dlatego tak ważne jest, by pieniądze trafiły na rynek i pracowały dla rozwoju naszej gospodarki – podkreślił dyr. Sułek. Poinformował on również przedstawicieli IOB-ów o innych formach wparcia firm z programu regionalnego, m.in. projekcie voucherowym oraz naborach na projekty badawczo - rozwojowe.

Warto dodać, że na przełomie stycznia i lutego planowane jest również podpisanie umów z koordynatorami konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego. Będą one skupiać wokół siebie przedstawicieli środowisk działających w obszarze danej inteligentnej specjalizacji naszego regionu, a przez to wspierać ich rozwój, inicjować współpracę sektora biznesu i nauki oraz służyć wsparciem merytorycznym.

 

Galeria zdjęć

Funduszowe wsparcie dla gospodarki i przedsiębiorców
Funduszowe wsparcie dla gospodarki i przedsiębiorców
Funduszowe wsparcie dla gospodarki i przedsiębiorców
Funduszowe wsparcie dla gospodarki i przedsiębiorców
Funduszowe wsparcie dla gospodarki i przedsiębiorców
Funduszowe wsparcie dla gospodarki i przedsiębiorców
Funduszowe wsparcie dla gospodarki i przedsiębiorców
Funduszowe wsparcie dla gospodarki i przedsiębiorców