Lista pozytywnie ocenionych projektów po ponownej ocenie merytorycznej wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.1 oraz Skład Komisji Oceny Projektów w ramach RPOWŚ

Data opublikowania: 1 września 2016

Załączone pliki: