Wiadomości

Harmonogram naboru wniosków na rok 2015 w ramach RPOWŚ 2014-2020

Uprzejmie informujemy, iż 25 marca 2015 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

GPI Kielce - Mobilny Punkt Informacyjny w okresie od 16.03 do 27.03.2015 r.

Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kielcach odwiedzają  gminy w powiatach; kieleckim, skarżyskim, starachowickim, koneckim i włoszczowskim, gdzie spotykają się z mieszkańcami, którzy chcą dostać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Zapraszamy na kolejne spotkania informacyjne z cyklu, "Nowa perspektywa finansowa, przedstawienie założeń RPO na lata 2014-2020, oraz inwestycje w formule PPP"

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, Departament Polityki Regionalnej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii  zapraszają na bezpłatne spotkania informacyjne, których głównym tematem będzie możliwość realizacji inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowania  funduszy europejskich na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

Komunikat dotyczący aktualizacji Planów gospodarowania wodami

Na zlecenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej opracowana została aktualizacja Planów gospodarowania wodami (aPGW). Aktualizacja ta uwzględnia zintegrowane podejście do gospodarki wodnej, w tym powiązania między zasobami wodnymi, a osiągnięciem celów środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. APGW jest podstawą podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych, usprawniających proces osiągania dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wód zależnych.

Data opublikowania:

LPI Busko - Zdrój, Mobilny Punkt Informacyjny w okresie od 05.03 do 18.03.2015 r.

Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Busku - Zdroju odwiedzają  gminy w powiatach buskim, pińczowskim, kazimierskim i jędrzejowskim. Spotykają się tam z mieszkańcami, którzy chcą dostać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Strona 349 z 351

Przejdź do strony