HerOSI Biznesu

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 maja 2020 (piątek)

Obszar realizacji projektu:
Gmina Gnojno, gmina Nowy Korczyn, gmina Pacanów, gmina Solec-Zdrój, gmina Stopnica, gmina Tuczępy, gmina Wiślica, gmina Imielno, gmina Małogoszcz, gmina Nagłowice, gmina Oksa, gmina Słupia, gmina Wodzisław, gmina Bejsce, gmina Czarnocin, gmina Kazimierza Wielka, gmina Opatowiec, gmina Skalbmierz, gmina Bodzentyn, gmina Łagów, gmina Łopuszno, gmina Mniów, gmina Pierzchnica, gmina Raków, gmina Fałków, gmina Gowarczów, gmina Radoszyce, gmina Ruda Maleniecka, gmina Słupia Konecka, gmina Smyków, gmina Stąporków, gmina Baćkowice, gmina Iwaniska, gmina Lipnik, gmina Opatów, gmina Sadowie, gmina Tarłów, gmina Wojciechowice, gmina Bałtów, gmina Bodzechów, gmina Ćmielów, gmina Kunów, gmina Waśniów, gmina Działoszyce, gmina Michałów, gmina Złota, gmina Dwikozy, gmina Klimontów, gmina Koprzywnica, gmina Łoniów, gmina Obrazów, gmina Samborzec, gmina Wilczyce, gmina Bliżyn, gmina Mirzec, gmina Wąchock, gmina Oleśnica, gmina Osiek, gmina Szydłów, gmina Kluczewsko, gmina Moskorzew, gmina Radków, gmina Secemin
Rekrutacja:
 • od 2020.05 do 2020.06
 • od 2020.11 do 2020.12
Formy wsparcia:
 • określenie predyspozycji kandydatów i ocena pomysłów biznesowych
 • szkolenia dla rozpoczynających działalność gospodarczą
 • wsparcie finansowe i pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Grupa docelowa:
 1. osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo -znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.należące do co najmniej jednej z grup:
  1. kobiety
  2. osoby po 50 r.ż;
  3. osoby z niepełnosprawnościami
  4. osoby długotrwale bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy
  5. niskowykwalifikowalne – powracające po okresie sprawowania opieki lub sprawujące opiekę;
  6. osoby odchodzące z rolnictwa oraz członkowie ich rodzin
 2. reemigranci
 3. bezrobotni mężczyźni
Warunki rekrutacji:
Nie dotyczy
Liczba uczestników:
110
Realizator:

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o .o.

ul. Targowa 18/5
25-520 Kielce

506976134

biuro@ap.org.pl

www.ap.org.pl

Cel tematyczny:
8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników
Działanie, poddziałanie:
10.4.1 - Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe)
Dziedziny:
 • Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Bezzwrotnej dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Wsparcie pomostowe