Kluby seniora w gminie Zawichost

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 kwietnia 2018 (niedziela)

Obszar realizacji projektu:
Gmina Zawichost
Rekrutacja:

1 kwietnia 2018 (niedziela) - 31 marca 2020 (wtorek)

Formy wsparcia:

Kompleksowe usługi opiekuńcze realizowane przez Kluby Seniora.

Grupa docelowa:

Osoby w wieku 60+ zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności w codziennym funkcjonowaniu spowodowaną różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi, które wymagają wsparcia w różnych aspektach życia codziennego.

Warunki rekrutacji:
Nie dotyczy
Liczba uczestników:
Osoby zalezne (niesamodzielne), osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną).
Realizator:

GMINA ZAWICHOST / OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE

ul. Stefana Żeromskiego 50
27-630 Zawichost

15 836-42-19

opszawichost@poczta.fm

Cel tematyczny:
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Działanie, poddziałanie:
9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Dziedziny:
  • Opieka nad osobami niesamodzielnymi