SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 marca 2018 (czwartek)

Obszar realizacji projektu:
Miasto Kielce
Rekrutacja:

III edycja rekrutacji rozpocznie się w maju 2019 r. i trwa do lutego.2020 r.

Formy wsparcia:

Aktywizacja społeczno-edukacyjna, Aktywizacja zawodowa.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnością; osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy.

Warunki rekrutacji:
Nie dotyczy
Liczba uczestników:
40
Realizator:

GMINA KIELCE / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

ul. Studzienna 2
25-544 Kielce

41 367-67-19

mopr@mopr.kielce.pl

Cel tematyczny:
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Działanie, poddziałanie:
9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
Dziedziny:
  • Aktywna integracja i praca socjalna
  • Kursy, szkolenia
  • Aktywizacja zawodowa