Najważniejsze informacje

 • Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Województwa zatwierdził do unijnego dofinansowania sześć projektów RPO, wspierających zdrowie mieszkańców regionu świętokrzyskiego

  Fundusze unijne na opiekę medyczną dla seniorów i profilaktykę chorób zawodowych

  Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania sześć projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, dotyczących opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi i seniorami oraz działań wspierających zdrowie pracowników. Z przedsięwzięć skorzysta blisko 800 osób. Kwota dofinansowania projektów to łącznie 8,8 mln zł.

 • Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali dziś umowy na dofinansowanie unijnych projektów, wspierających świętokrzyskie powiaty w walce z koronawirusem.

  42 mln zł z Unii Europejskiej na walkę z COVID-19 – są już umowy ze świętokrzyskimi powiatami!

  Placówki opieki zdrowotnej, służby mundurowe i instytucje świadczące usługi społeczne - w sumie 880 podmiotów, najbardziej odczuwających skutki pandemii koronawirusa, obejmą projekty unijne przygotowane przez świętokrzyskie powiaty. Po rekordowo szybkim, najkrótszym w historii Regionalnego Programu Operacyjnego naborze wniosków, Marszałek Adam Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali dziś umowy na ich dofinansowanie.

 • Intermodal szansą na rozwój regionu

  Intermodal szansą na rozwój regionu

  Impuls dla rozwoju gospodarczego północnej części województwa świętokrzyskiego, zwiększenie udziału transportu kolejowego w przewozach – to główne czynniki przemawiające za budową terminala intermodalnego w Skarżysku – Kamiennej. O planowanej inwestycji oraz szansach, jakie stwarza jej realizacja mówił podczas konferencji prasowej marszałek województwa świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski.

 • Tarczą w kryzys. Kolejne wsparcie dla przedsiębiorców

  Tarczą w kryzys. Kolejne wsparcie dla przedsiębiorców

  Prawie 6 mln zł dla 38 małych i średnich przedsiębiorstw – to kolejne wsparcie w ze środków unijnych w ramach Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej dla firm borykających się ze skutkami pandemii koronawirusa.

 • Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali dziś umowy na dofinansowanie unijnych projektów, z których skorzysta blisko 1600 mieszkańców województwa

  Fundusze unijne na pomoc dla dzieci i rodziców

  Więcej miejsc w świętokrzyskich żłobkach oraz w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży – to główne cele większości spośród 18 projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego, które właśnie się zaczynają. Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali dziś umowy na dofinansowanie tych przedsięwzięć; ich łączna wartość to prawie 22 mln zł. Z unijnych projektów skorzysta w sumie blisko 1600 mieszkańców województwa.

Wiadomości

Szpitale z nowym sprzętem

Kolejny sprzęt medyczny zakupiony ze środków unijnych w ramach działań związanych z pandemią koronawirusa trafił do świętokrzyskich lecznic.

Jędrzejów z unijnym dofinansowaniem

O zmodernizowaną,  nowoczesną szkolną bazę sportową wzbogaci się gmina Jędrzejów. A wszystko to dzięki unijnemu dofinansowaniu projektu, który realizowany będzie w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Poprawią efektywność energetyczną

Czysta energia i czyste powietrze – a wszystko to dzięki kolejnym środkom unijnym, które trafią do 16 beneficjentów z regionu świętokrzyskiego na działania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej.

 • Budynki firmy Megastol Paweł Różyc z lotu ptaka

  Sukcesy projektów

  Unowocześnienie procesu produkcji oraz wprowadzenie nowych produktów szansą na rozwój firmy Megastol Paweł Różyc

  dofinansowanie z UE:

  576 396,77 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Projekt zakładał unowocześnienie procesu produkcji oraz wprowadzenie nowych produktów poprzez zakup centrum obróbczego do drewna CNC.