Najważniejsze informacje

 • Dla mieszkańców i dla środowiska

  Dla mieszkańców i dla środowiska

  Gmina Końskie realizuje projekt komunikacyjny, dzięki któremu poprawi się poziom i jakość życia społeczności lokalnej. Zyska też środowisko, bo inwestycja pozwoli znacznie ograniczyć zanieczyszczenia powietrza - szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1,74 tony równoważnika CO2/rok.

 • Gminy oświetlą nowoczesne LED-y

  Gminy oświetlą nowoczesne LED-y

  Ponad 14 mln zł – taka jest wartość unijnego dofinansowania sześciu projektów, dzięki którym kolejne świętokrzyskie gminy będą mogły zmodernizować uliczne oświetlenie i wprowadzić nowoczesne, energooszczędne rozwiązania.

 • Dla innowacji i nauki

  Dla innowacji i nauki

  Nowoczesne laboratoria, specjalistyczny sprzęt badawczy, możliwość testowania i wdrażania nowych rozwiązań, znakomita kadra naukowa – a wszystko to w jednym miejscu czyli Centrum Naukowo–Wdrożeniowym Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego, które zostało otwarte we wtorek, 30 czerwca. Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych.

 • Ekologiczne autobusy na ulicach Sandomierza

  Ekologiczne autobusy na ulicach Sandomierza

  Sześć nowoczesnych, przyjaznych środowisku autobusów już wkrótce obsługiwało będzie pasażerów w Sandomierzu. Zmieni się także miejska sieć transportowa: powstaną nowe zatoki i wiaty, wymieniona zostanie nawierzchnia peronów. Dziś w sandomierskim ratuszu marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca podpisali z burmistrzem Marcinem Marcem umowę na dofinansowanie projektu „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”. Na ten cel trafi 6,4 mln zł unijnego wsparcia.

 • Oczko wodne, siłownia, ogród włoski – to tylko część atrakcji parku miejskiego, który powstaje w Chęcinach. Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych.

  W ogrodzie francuskim w Chęcinach

  Oczko wodne, siłownia, ogród włoski – to tylko część atrakcji parku miejskiego, który powstaje w Chęcinach. Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych.

 • Więcej miejsc przedszkolnych dla świętokrzyskich maluchów!

  Więcej miejsc przedszkolnych dla świętokrzyskich maluchów!

  Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Województwa przyznał unijne dofinansowanie projektom „przedszkolnym” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Tym razem pomoc uzyska osiem placówek z naszego regionu. Łączna wartość projektów to blisko 3 mln zł.

 • Nowoczesna rehabilitacja w Skarżysku – Kamiennej

  Nowoczesna rehabilitacja w Skarżysku – Kamiennej

  Już za rok pacjenci szpitala w Skarżysku – Kamiennej będą mogli uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych w nowych wnętrzach i z wykorzystaniem nowoczesnej, specjalistycznej aparatury medycznej.

Wiadomości

Unia Europejska pomaga!

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego, którzy chcą zawalczyć o nowe rynki zagraniczne.  Mogą się oni starać o wsparcie w ramach II rundy konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Internacjonalizacja MŚP”, która rusza 4 sierpnia. Środki pochodzą  z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Szkolenia dla gmin. Wszystko o rewitalizacji

Świętokrzyskie gminy otrzymają wsparcie w opracowaniu programów rewitalizacji. A wszystko to dzięki projektowi, który samorząd wojewódzki będzie realizował wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Samorządy lokalne już mogą zgłaszać się do udziału w tym przedsięwzięciu!

Dla mieszkańców i dla środowiska

Gmina Końskie realizuje projekt komunikacyjny, dzięki któremu poprawi się poziom i jakość życia społeczności lokalnej. Zyska też środowisko, bo inwestycja pozwoli znacznie ograniczyć zanieczyszczenia powietrza - szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1,74 tony równoważnika CO2/rok.

 • Ulica Łopuszańska w Kielcach

  Sukcesy projektów

  Rozbudowa ul. Łopuszańskiej w Kielcach

  dofinansowanie z UE:

  19 339 091,49 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Rozbudowa drogi przyczyniła się do podniesienia parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, zwiększyła komfort jazdy, usprawniła i polepszyła ruch pieszych i rowerzystów. Wpłynęła również na poprawę warunków środowiskowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i oczyszczalni wód deszczowych.