Najważniejsze informacje

 • 10,4 mln zł na edukację zawodową i opiekę zdrowotną w nowych projektach RPO

  10,4 mln zł na edukację zawodową i opiekę zdrowotną w nowych projektach RPO

  Prawie dwa i pół tysiąca osób skorzysta z kolejnych dziesięciu projektów unijnych, które uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego. Projekty dotyczą trzech ważnych obszarów – edukacji w świętokrzyskich szkołach branżowych i technikach, ochrony zdrowia pracowników, a także opieki medycznej dla osób ciężko i przewlekle chorych. Umowy z autorami projektów uroczycie podpisali w czwartek Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik.

 • Uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ 2014 – 2020

  Ponad 13 mln zł na nowe projekty RPO dla szkolnictwa zawodowego

  Dwa tysiące uczniów świętokrzyskich szkół branżowych i techników skorzysta z kolejnych ośmiu projektów unijnych, które uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego. Umowy z autorami projektów podpisali w czwartek Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik.

 • Starachowicka komunikacja z unijnym dofinansowaniem

  Starachowicka komunikacja z unijnym dofinansowaniem

  Zakup 15 autobusów niskoemisyjnych, utworzenie systemu rowerów miejskich, przebudowa ulic, montaż wiat przystankowych, modernizacja oświetlenia – te i inne działania będą możliwe w Starachowicach dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości ponad 40 mln zł.

 • Podpisanie umów z RPOWŚ 20.12.2019

  UNIJNE ŚRODKI NA TERMOMODERNIZACJĘ SZKÓŁ, ŚWIETLIC I OBIEKTÓW KULTURY

  Ponad 10,5 miliona złotych unijnego dofinansowania trafiło do gmin: Wojciechowice, Fałków, Końskie oraz Moskorzew na zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa możliwa będzie termomodernizacja szkół, hali sportowych, świetlic wiejskich i obiektów kultury.

 • Konferencja -Przyszłość Programu Polska Wschodnia w kontekście nowej perspektywy finansowej

  Dyskutowali o przyszłości Polski Wschodniej

  O tym jak wykorzystać unijne fundusze dla rozwoju regionów Polski Wschodniej rozmawiano podczas konferencji, która odbyła się w czwartek, 12 grudnia. Jej gościem był Christopher Todd - dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. Zapowiedział on, że w nowej perspektywie UE regiony słabiej rozwinięte powinny otrzymać poważne wsparcie finansowe.

 • Dofinansowanie-na-Rozwój-wysokiej-jakości-usług-społecznych

  W regionie powstanie 18 świetlic środowiskowych oraz 3 Punkty Wsparcia Rodzin

  Ponad 700 osób z terenu gmin: Mniów, Kazimierza Wielka, Nagłowice, Złota, Dwikozy, Oksa, Łagów i Fałków, skorzysta z dofinansowania unijnego na utworzenie nowych świetlic środowiskowych oraz uruchomienie Punktów Wsparcia Rodziny. Umowy z beneficjantami podpisali marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik. Łączna wartość dofinansowanych projektów to 13 mln zł.

 • Podpisanie-umowy-na-rewitalizację-Mirca

  Duże pieniądze na rewitalizację centrum Mirca

  Odrestaurowanie centrum miejscowości oraz budowę strefy turystyki, relaksu i aktywności przewiduje projekt, na realizację którego gmina Mirzec dostała 4,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

 • Kolejne unijne środki – na żłobki, klub seniora i świetlice środowiskowe

  Kolejne unijne środki – na żłobki, klub seniora i świetlice środowiskowe

  240 mieszkańców regionu skorzysta z kolejnych czterech projektów społecznych, które otrzymały łącznie ponad 3, 4 mln zł unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Pieniądze będą przeznaczone na stworzenie miejsc w żłobkach dla dzieci ze Starachowic i z gminy Górno, nowej świetlicy środowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz rozszerzenie oferty klubu seniora w gminie Słupia koło Jędrzejowa. Umowy z beneficjentami podpisali wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek.

 • OBRADOWAŁ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  OBRADOWAŁ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  Ponad 7 milionów złotych łącznie dofinansowania unijnego otrzymają trzy placówki medyczne z regionu na świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii. Obradujący dzisiaj Zarząd Województwa przyjął uchwałę w tej sprawie. Na konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii wpłynęły 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 9 104 746, 88 zł.

Wiadomości

Rozmawiali o przyszłej i obecnej perspektywie finansowej

Jak wygląda wdrażanie regionalnych programów operacyjnych, jakie są najważniejsze cele na 2020 rok i jak najlepiej przygotować się do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej – o tym rozmawiano podczas spotkania koordynacyjnego dla przedstawicieli Instytucji Zarządzających RPO.

Konkursy RPSW.08.03.01-IZ.00-26-298/20 i RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza 2 konkursy RPSW.08.03.01-IZ.00-26-298/20 RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20 zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej

Szansa w instrumentach zwrotnych

Preferencyjne pożyczki, wejścia kapitałowe, kredyty technologiczne – to przyszłość finansowania małych i średnich przedsiębiorstw ze środków europejskich.  Tak w skrócie można podsumować spotkanie przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego i samorządów wojewódzkich.

 • Dymarki w miejscowości Nowa Słupia

  Sukcesy projektów

  Rewitalizacja terenów dymarkowskich w miejscowości Nowa Słupia

  dofinansowanie z UE:

  1 915 992,14 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Obszar poddany rewitalizacji: 118 ha