Najważniejsze informacje

 • Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów dla szkół zawodowych w ramach RPOWŚ 2014-2020

  Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów dla szkół zawodowych w ramach RPOWŚ 2014-2020

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne warsztaty tworzenia projektów, w związku z ogłoszeniem dwóch konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020, dotyczących rozwoju szkolnictwo zawodowego. Spotkanie, zaplanowane na 6 grudnia br., będzie poświęcone konkursom z Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”.

  Warsztaty odbędą się 6 grudnia 2019 r. (piątek), w godz. 10.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 51 (V piętro).

 • Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów umożliwiających tworzenie żłobków, klubów dziecięcych i zatrudnianie niań.

  Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów umożliwiających tworzenie żłobków, klubów dziecięcych i zatrudnianie niań.

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na bezpłatne warsztaty, dotyczące tworzenia projektów z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Podczas spotkania omówione zostaną aktualne konkursy RPOWŚ 2014 – 2020, pozwalające na dofinansowanie projektów, przewidujących różne formy opieki nad najmłodszymi mieszkańcami regionu, m. in. tworzenie żłobków, klubów dziecięcych, zatrudnianie dziennych opiekunów oraz niań.

 • Kolejne unijne środki – na żłobki, klub seniora i świetlice środowiskowe

  Kolejne unijne środki – na żłobki, klub seniora i świetlice środowiskowe

  240 mieszkańców regionu skorzysta z kolejnych czterech projektów społecznych, które otrzymały łącznie ponad 3, 4 mln zł unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Pieniądze będą przeznaczone na stworzenie miejsc w żłobkach dla dzieci ze Starachowic i z gminy Górno, nowej świetlicy środowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz rozszerzenie oferty klubu seniora w gminie Słupia koło Jędrzejowa. Umowy z beneficjentami podpisali wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek.

 • OBRADOWAŁ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  OBRADOWAŁ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  Ponad 7 milionów złotych łącznie dofinansowania unijnego otrzymają trzy placówki medyczne z regionu na świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii. Obradujący dzisiaj Zarząd Województwa przyjął uchwałę w tej sprawie. Na konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii wpłynęły 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 9 104 746, 88 zł.

 • Szkolenia dla beneficjentów

  Szkolenia dla beneficjentów

  Ruszyły bezpłatne szkolenia dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Weźmie w nich udział ponad 300 osób.

 • O Strategii na warsztatach

  O Strategii na warsztatach

  Ponad 150 osób reprezentujących różne środowiska uczestniczy w warsztatach grup roboczych do spraw opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

 • Rodzice wrócą na rynek pracy. Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane

  Rodzice wrócą na rynek pracy. Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane

  Ponad 4 mln zł unijnego dofinansowania trafi do gmin Morawica i Mirzec oraz do Sandomierza na tzw. „projekty żłobkowe”. Ze wsparcia skorzysta blisko 200 osób. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach umowy na realizację przedsięwzięć podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik.

Wiadomości

Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mających na celu „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”. Kwota dotacji może wynieść maksymalnie 300 000 euro i zostanie udzielona w formie zwrotu 80 % kosztów kwalifikowalnych działania.

 • Dymarki w miejscowości Nowa Słupia

  Sukcesy projektów

  Rewitalizacja terenów dymarkowskich w miejscowości Nowa Słupia

  dofinansowanie z UE:

  1 915 992,14 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Obszar poddany rewitalizacji: 118 ha