Najważniejsze informacje

 • Kielce staną się centrum polskiej metrologii

  Kielce staną się centrum polskiej metrologii

  Porozumienie z Głównym Urzędem Miar w sprawie unijnego dofinansowania projektu Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – etap I zostało podpisane w poniedziałek, 9 listopada w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie. To zielone światło dla jednej z najważniejszych inwestycji w naszym regionie.

 • Siódme miejsce regionu świętokrzyskiego w kraju w wydatkowaniu unijnych funduszy na koniec września

  Siódma pozycja w kraju. RPO na finiszu

  Siódme miejsce regionu świętokrzyskiego w kraju w wydatkowaniu unijnych funduszy na koniec września. Utrzymujemy dobrą pozycję i nie zwalniamy tempa mimo pandemii koronawirusa, która stawia przed Regionalnym Programem Operacyjnym nowe wyzwania.

 • Region świętokrzyski jest liderem w kraju pod względem wdrażania projektów społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego.

  Projekty społeczne RPO: trzeci miesiąc z rzędu na pierwszym miejscu w kraju!

  W kolejnych trzech miesiącach - lipcu, sierpniu i wrześniu - województwo świętokrzyskie utrzymuje pozycję krajowego lidera we wdrażaniu „miękkiej” części Regionalnego Programu Operacyjnego. W projektach, skierowanych do mieszkańców regionu, „pracuje” już ponad 90 proc. z kwoty 1,7 mld zł, zarezerwowanej w RPO na edukację, zdrowie, sprawy socjalne oraz rynek pracy.

 • W uroczystym otwarciu ośrodka uczestniczyła Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik

  Opieka dla seniorów z Kielc dzięki projektowi RPO

  Specjalistyczna pomoc dla niesamodzielnych seniorów z Kielc, a także wsparcie dla opiekujących się nimi członków rodzin – to główne założenia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego, który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Fundusze unijne pozwoliły m.in. na utworzenie 25 nowych miejsc opieki w filii Ośrodka Wsparcia Dziennego. W uroczystym otwarciu ośrodka uczestniczyła Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Renata Janik.

 • Podpisanie umowy na dodatkowe pieniądze - „antycovidowe” działania świętokrzyskich powiatów

  Dodatkowe pieniądze na „antycovidowe” działania świętokrzyskich powiatów

  Dodatkowe 2,2 mln zł na walkę z skutkami pandemii koronawirusa przyznał Zarząd Województwa Świętokrzyskiego starostwom powiatowym, realizującym projekty, zwalczające pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych, dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego.

Wiadomości

KOMUNIKAT w sprawie Poddziałania 8.3.6

Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu w ramach Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT, Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

OTWARCIE NOWOCZESNEJ OCZYSZCZALNI W SĘDZISZOWIE

Nowa oczyszczalnia ścieków z procesem oczyszczania biologicznego oraz blisko 11 kilometrów kanalizacji sanitarnej – w Sędziszowie zakończono realizację projektu, współfinansowanego ze środków unijnych, który przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, umożliwi prowadzenie nowoczesnej i ekologicznej gospodarki ściekowej oraz działalności gospodarczej w sektorze pozarolniczym.

 • Zintegrowane siłowniki pneumohydrauliczne OBRE.X

  Sukcesy projektów

  Wzrost konkurencyjności firmy OBREiUP Sp. z o.o. w wyniku wprowadzenia na rynek zintegrowanych siłowników pneumohydraulicznych OBRE.X

  dofinansowanie z UE:

  561 215,20 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Projekt zakładał wprowadzenie na rynek zintegrowanych siłowników pneumohydraulicznych OBRE.X