Najważniejsze informacje

Wiadomości

Ekologiczne, smaczne i zdrowe

O tym jak najlepiej wypromować produkty regionalne dyskutowano podczas spotkania, które odbyło się w piątek, 22 października w Cisowie.

We Włoszczowie o nowej unijnej perspektywie

Ożywiona dyskusja o szansach jakie stwarza nowa unijna perspektywa na lata 2021-2027 towarzyszyła konsultacjom społecznym, które odbyły się w środę, 20 października we Włoszczowie.

 • Przekazanie nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem

  Sukcesy projektów

  Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożenia w Gminie Radoszyce poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem

  dofinansowanie z UE:

  516 552,47 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Zakupiono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy renault z wyposażeniem wraz z zestawem ratowniczym, pompą szlamową wydajności pow. 1500 l/min. oraz zestawem do łączności radiowej