Najważniejsze informacje

 • Konsultacje Umowy Partnerstwa

  Konsultacje Umowy Partnerstwa

  Przed nami stoją ogromne wyzwania, takie jak depopulacja, infrastruktura komunikacyjna i społeczna czy gospodarka wodno - ściekowa – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski podczas konsultacji Umowy Partnerstwa, które odbyły się w czwartek, 4 lutego. To właśnie ten dokument określi ile środków na ważne dla rozwoju regionu cele otrzymamy z funduszy unijnych w latach 2021 -2027.

 • Zarząd Województwa zadecydował o dofinansowanie pięciu projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących profilaktyki chorób zawodowych.

  Dodatkowe fundusze z UE na projekty RPO wspierające zdrowie pracowników

  Dzięki korzystnym zmianom kursu euro o 1,3 mln zł udało się zwiększyć kwotę środków, przeznaczonych na projekty Regionalnego Programu Operacyjnego, ukierunkowane na profilaktykę chorób zawodowych. Zarząd Województwa zadecydował o przyznaniu dofinansowania dla pięciu przedsięwzięć. Z jednego z nich skorzystają pracownicy Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim

 • Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie dwóch projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego.

  2 mln zł z UE na nowe projekty RPO: wsparcie dla edukacji zawodowej w Kielcach

  Reklama, usługi dla biznesu i energetyka odnawialna – to w tych branżach będą mogli znaleźć pracę uczniowie dwóch kieleckich szkół zawodowych, „Informatyka” i „Ekonomika”, które wkrótce rozpoczną realizację projektów Regionalnego Programu Operacyjnego. Zawarte dziś umowy, o wartości ponad 2 mln zł, pozwolą tym placówkom m. in. na organizację dodatkowych zajęć, kursów i staży zawodowych dla 135 młodych ludzi.

 • Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

  Kolejne 2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na edukację zawodową – tym razem dla szkół z Kielc

  Zarząd Województwa zdecydował dziś o dofinansowaniu kolejnych dwóch projektów dla szkół zawodowych naszego regionu. Do kieleckich „Informatyka” i „Ekonomika” trafi w sumie prawie 2 mln złotych. Dzięki nim 135 uczniów zdobędzie nowe kwalifikacje, prawie 100 uczniów weźmie udział w stażach u pracodawców a szkoły zawodowe doposażą się w dodatkowy sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zajęć.

 • Zespół o pomocy dla przedsiębiorców

  Zespół o pomocy dla przedsiębiorców

  O dotychczasowym wsparciu świętokrzyskich przedsiębiorców w dobie pandemii i planowanych formach pomocy dla gospodarki rozmawiano podczas spotkania, które odbyło się we wtorek, 19 stycznia.

 • Podpisanie umowy na budowę Kampusu Głównego Urzędu Miar w Kielcach

  Umowa podpisana. Po nowym roku rusza budowa laboratoriów GUM

  Umowa z generalnym wykonawcą na budowę Kampusu Głównego Urzędu Miar w Kielcach została podpisana w ostatni dzień 2020 r. Tuż po nowym roku nastąpi przekazanie placu budowy u zbiegu ulic Wrzosowej i ks. Jerzego Popiełuszki.

 • Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie 9 projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego

  Nowe projekty RPO: unijne wsparcie dla szkolnictwa zawodowego

  Zarząd Województwa zawarł dziś umowy na dofinansowanie dziewięciu projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - na łączną kwotę 6,4 mln zł, pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Projekty będą realizowane w 12 świętokrzyskich szkołach branżowych i technikach.

Wiadomości

„Szybka ścieżka” dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Dofinansowanie na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, a wszystko to w ramach konkursu „Szybka ścieżka” realizowanego ze środków unijnych. O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy wdrażający innowacyjne projekty.

Zapraszamy na webinarium „Platform startowych dla nowych pomysłów”.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach działający w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego serdecznie zaprasza osoby z ciekawym pomysłem na biznes na bezpłatne webinarium dotyczące „Platform startowych dla nowych pomysłów”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Celem webinarium jest przybliżenie zasad ubiegania o dofinansowanie w trwających konkursach w ramach tego poddziałania.

Zielona energia w klasztorze w Chęcinach

Termomodernizacja dwóch budynków, instalacja odnawialnych źródeł energii - ośrodek „SAN DAMIANO” w Chęcinach otrzymał dofinansowanie na realizację unijnego projektu.

 • Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Ożarów

  Sukcesy projektów

  Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Ożarów

  dofinansowanie z UE:

  1 499 985,00 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Rezultatem realizacji projektu było rozbudowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców Ożarowa a także kompleksowe ich wyposażenie, dodatkowo został zagospodarowany teren.