Najważniejsze informacje

 • DOFE - zdjęcie

  Finał DOFE już w weekend!

  Zapraszamy na finał Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W tym roku wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej. Spędź z nami fantastyczny weekend 17-19 września! DOFE to największa impreza związana z Funduszami Europejskimi w Polsce, dlatego nie może Cię na niej zabraknąć! Przygotowaliśmy wiele różnych atrakcji. Będą konkursy, zniżki na bilety wstępu, wirtualne spacery, warsztaty, bezpłatne badania, spektakle i lekcje europejskie. Od piątku do niedzieli zwiedzimy wirtualnie wszystkie zakątki Polski. Przekonacie się, jak wiele dzieje się za sprawą Funduszy Europejskich.

 • Logo Pionowe kolor

  Zmiany w dokumentach konkursowych dotyczących naboru na vouchery dla Instytucji Otoczenia Biznesu na realizację działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację świadczonych usług

  Operator Systemu Popytowego informuje, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 4186/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. wprowadził zmiany w dokumentach konkursowych polegające m.in. na przesunięciu terminu składania formularzy zgłoszeniowych do 30 września br. Dodatkowo uległy zmianie zapisy dotyczące wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia z 15 do 24 miesięcy (z zastrzeżeniem, że ostatni wniosek o refundację musi zostać złożony najpóźniej 30 września 2023 r.) a także doprecyzowaniu uległ zapis dotyczący terminu składania Wniosku o refundację.

 • Program przyjazny dla środowiska i przedsiębiorczości

  Program przyjazny dla środowiska i przedsiębiorczości

  Najważniejszym założeniom programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego poświęcono spotkanie, które odbyło się we wtorek, 17 sierpnia. We wrześniu mają ruszyć konsultacje społeczne projektu dokumentu, zaś pod koniec roku trafi on do Komisji Europejskiej.

 • Konkurs Nagraj Film

  Nagraj film i wygraj nawet 5 tys. zł!

  Fundusze Europejskie są bliżej niż myślisz! Rozejrzyj się, nagraj krótki amatorski filmik i pokaż nam, co zmieniło się w Świętokrzyskiem dzięki wsparciu ze środków unijnych. Możesz nam też opowiedzieć swoją historię o tym, co środki unijne zmieniły w Twoim życiu, pracy, nauce lub czasie wolnym. Czekamy na Twój film!

 • Konkurs Pokaż Swój Projekt

  Weź udział w konkursie i pokaż nam swój projekt!

  Jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich? Zrealizowałeś przedsięwzięcie dzięki unijnemu wsparciu? Instytucja, w której pracujesz rozwinęła się i zyskała nową infrastrukturę? A może sam założyłeś firmę? Podbijasz rynki własnym produktem? Opowiedz nam o tym! Czekamy na Twój film.

 • Podpisanie umów w ramach RPOWŚ 2014-2020

  Ponad 56 mln dla beneficjentów

  21 umów o ogólnej wartości 80 mln zł i ponad 56 mln zł unijnego dofinansowania – te liczby robią wrażenie! W czwartek, 29 lipca kolejne fundusze europejskie trafiły do beneficjentów z regionu świętokrzyskiego.

 • Spotkanie inaugurujące prace Grupy Roboczej ds. EFS+ w ramach przygotowań do perspektywy finansowej 2021 – 2027

  2021 – 2027: rozszerzamy perspektywę w pracach nad społeczną częścią unijnego wsparcia dla regionu

  Ponad 60 osób uczestniczyło w spotkaniu on –line, inaugurującym prace Grupy Roboczej ds. EFS+, która będzie wspierała Urząd Marszałkowski w tworzeniu społecznej części programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027. Wśród członków Grupy znajdują się przedstawiciele ministerstw, samorządów, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

 • DOFE 2021

  Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

  Skorzystałeś z Funduszy Europejskich? Chcesz pokazać innym efekty swojej pracy? Zaproponuj atrakcję i weź udział w akcji, która przyciąga tysiące odwiedzających. Zapraszamy wszystkich beneficjentów Funduszy Europejskich do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. Tegoroczna edycja odbędzie się w weekend 17-19 września, w formule hybrydowej: stacjonarnie i on-line.

 • Logo Przedsiębiorcze Świętokrzyskie

  NABÓR na VOUCHERY dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) na realizację działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację świadczonych usług.

  Nabór skierowany jest do podmiotów (Instytucji Otoczenia Biznesu), prowadzących działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, nie działających dla zysku lub przeznaczających zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadających bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Wiadomości

Rytwiany wypięknieją!

Wicemarszałek Marek Bogusławski oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca podpisali z wójtem gminy Rytwiany Grzegorzem Forkasiewiczem umowę dotyczącą dofinansowania projektu tworzenia nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych Rytwian na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich i obejmie m.in. zagospodarowanie i udostępnienie zabytkowych ruin rytwiańskiego zamku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

 • Zintegrowane siłowniki pneumohydrauliczne OBRE.X

  Sukcesy projektów

  Wzrost konkurencyjności firmy OBREiUP Sp. z o.o. w wyniku wprowadzenia na rynek zintegrowanych siłowników pneumohydraulicznych OBRE.X

  dofinansowanie z UE:

  561 215,20 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Projekt zakładał wprowadzenie na rynek zintegrowanych siłowników pneumohydraulicznych OBRE.X