Najważniejsze informacje

 • Kampania "Nie musisz być Einsteinem"

  Odczarować innowacje

  Nie musisz być Einsteinem, by tworzyć i wprowadzać innowacje w swojej firmie. Nie musisz być Einsteinem, by je sfinansować! Pomogą Ci w tym Fundusze Europejskie. Wejdź na stronę www.DotacjeNaInnowacje.gov.pl i zdobądź wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu.

 • Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie sześciu projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących profilaktyki chorób zawodowych.

  Nowe projekty RPO: unijne fundusze dla zdrowia pracowników

  Ponad 800 osób, zatrudnionych w firmach i instytucjach działających na terenie Kielc i okolicznych gmin, poprawi swoje zdrowie i samopoczucie dzięki sześciu nowym projektom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Fundusze z Unii Europejskiej pozwolą na kompleksową profilaktykę chorób zawodowych, dopasowaną do charakteru pracy, wykonywanej przez uczestników projektów.

 • Konsultacje Umowy Partnerstwa

  Konsultacje Umowy Partnerstwa

  Przed nami stoją ogromne wyzwania, takie jak depopulacja, infrastruktura komunikacyjna i społeczna czy gospodarka wodno - ściekowa – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski podczas konsultacji Umowy Partnerstwa, które odbyły się w czwartek, 4 lutego. To właśnie ten dokument określi ile środków na ważne dla rozwoju regionu cele otrzymamy z funduszy unijnych w latach 2021 -2027.

 • Zarząd Województwa zadecydował o dofinansowanie pięciu projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących profilaktyki chorób zawodowych.

  Dodatkowe fundusze z UE na projekty RPO wspierające zdrowie pracowników

  Dzięki korzystnym zmianom kursu euro o 1,3 mln zł udało się zwiększyć kwotę środków, przeznaczonych na projekty Regionalnego Programu Operacyjnego, ukierunkowane na profilaktykę chorób zawodowych. Zarząd Województwa zadecydował o przyznaniu dofinansowania dla pięciu przedsięwzięć. Z jednego z nich skorzystają pracownicy Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim

 • Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie dwóch projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego.

  2 mln zł z UE na nowe projekty RPO: wsparcie dla edukacji zawodowej w Kielcach

  Reklama, usługi dla biznesu i energetyka odnawialna – to w tych branżach będą mogli znaleźć pracę uczniowie dwóch kieleckich szkół zawodowych, „Informatyka” i „Ekonomika”, które wkrótce rozpoczną realizację projektów Regionalnego Programu Operacyjnego. Zawarte dziś umowy, o wartości ponad 2 mln zł, pozwolą tym placówkom m. in. na organizację dodatkowych zajęć, kursów i staży zawodowych dla 135 młodych ludzi.

 • Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

  Kolejne 2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na edukację zawodową – tym razem dla szkół z Kielc

  Zarząd Województwa zdecydował dziś o dofinansowaniu kolejnych dwóch projektów dla szkół zawodowych naszego regionu. Do kieleckich „Informatyka” i „Ekonomika” trafi w sumie prawie 2 mln złotych. Dzięki nim 135 uczniów zdobędzie nowe kwalifikacje, prawie 100 uczniów weźmie udział w stażach u pracodawców a szkoły zawodowe doposażą się w dodatkowy sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zajęć.

Wiadomości

O sektorze zdrowia z Komisją Europejską

O planach w zakresie wsparcia sektora zdrowia ze środków Polityki Spójności na lata 2021-2027 rozmawiano z przedstawicielami Komisji Europejskiej podczas spotkania, które odbyło się w poniedziałek, 1 marca.

Odczarować innowacje

Nie musisz być Einsteinem, by tworzyć i wprowadzać innowacje w swojej firmie. Nie musisz być Einsteinem, by je sfinansować! Pomogą Ci w tym Fundusze Europejskie. Wejdź na stronę www.DotacjeNaInnowacje.gov.pl i zdobądź wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu.

 • Urządzenia systemu kanalizacji sanitarnej

  Sukcesy projektów

  Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra - Etap IV oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich - Etap II

  dofinansowanie z UE:

  9 615 273,00 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Unijne dofinansowanie pozwoli na zbudowanie kanalizacji w miejscowościach Miedziana Góra, Tumlin-Wykień, Tumlin Podgród, Ciosowa i w części Ćmińska. Łączna długość sieci wyniesie 43,58km.