Najważniejsze informacje

 • Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących zajęć w szkołach podstawowych

  Szkolne inspiracje w nowych projektach RPO

  Zarząd Województwa zawarł umowy na dofinansowanie czterech projektów Regionalnego Programu Operacyjnego. Łączna wartość wsparcia z Unii Europejskiej to ponad 1,5 mln zł. Projekty będą realizowane w szkołach podstawowych działających w Kielcach oraz trzech gminach ościennych. Skorzysta z nich ponad 800 osób.

 • Na innowacje i prace badawcze. 22 listopada rusza nabór wniosków

  Na innowacje i prace badawcze. 22 listopada rusza nabór wniosków

  9 mln unijnego wsparcia trafi do świętokrzyskich przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w infrastrukturę rozwojową oraz prowadzić prace badawcze. W piątek, 19 listopada odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone naborom, które ruszają już w najbliższy poniedziałek.

 • Posiedzenie Zarządu Województwa w dniu 17 listopada 2021 r.

  Zajęcia dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli i sprzęt dla szkół dzięki nowym projektom RPO

  Zarząd Województwa podjął dziś decyzję o dofinansowaniu siedmiu nowych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego, dotyczących edukacji szkolnej. Przez najbliższe półtora roku skorzysta z nich blisko 1400 osób, będą to uczniowie i nauczyciele z dziewięciu szkół podstawowych, działających na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Wartość unijnego wsparcia dla projektów to ponad 2,5 mln zł.

 • Nowy konkurs na tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3

  Nowy konkurs na tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3

  Jeszcze w tym roku Departament Wdrażania EFS ogłosi konkurs umożliwiający tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech – w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna. Konkurs będzie dawał możliwość tworzenia nowych placówek lub generowania dodatkowych miejsc w już istniejących instytucjach. Z pieniędzy unijnych przeznaczono na ten cel 1 mln 400 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 • Samorządowcy na start! – ruszyły szkolenia z tworzenia projektów EFS w nowej perspektywie 2021 - 2027

  Samorządowcy na start! – ruszyły szkolenia z tworzenia projektów EFS w nowej perspektywie 2021 - 2027

  Wczoraj rozpoczął się cykl warsztatów, organizowanych i prowadzonych w formule online przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ. W sumie ponad 150 pracowników świętokrzyskich gmin
  i jednostek samorządowych uzyska przekrojową wiedzę na temat zasad tworzenia projektów, możliwości ich finansowania w rozpoczynającej się unijnej perspektywie budżetowej, a także ich realizacji i rozliczania.

 • Logo Przedsiębiorcze Świętokrzyskie

  NABÓR na VOUCHERY dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) na realizację działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację świadczonych usług.

  Nabór skierowany jest do podmiotów (Instytucji Otoczenia Biznesu), prowadzących działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, nie działających dla zysku lub przeznaczających zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadających bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

 • Kampania "Nie musisz być Einsteinem"

  Odczarować innowacje

  Nie musisz być Einsteinem, by tworzyć i wprowadzać innowacje w swojej firmie. Nie musisz być Einsteinem, by je sfinansować! Pomogą Ci w tym Fundusze Europejskie. Wejdź na stronę www.DotacjeNaInnowacje.gov.pl i zdobądź wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu.

Wiadomości

Wizyta studyjna do Grecji w ramach projektu KEEP ON

W związku z realizacją przez Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego międzynarodowego projektu, pn. Keep On - Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector („Skuteczne polityki dla trwałych i samowystarczalnych projektów w sektorze dziedzictwa kulturowego”) serdecznie zapraszam na wizytę studyjną, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 roku, w godzinach: 09:10 – 12:00. Spotkanie zostanie przeprowadzone w języku angielskim, a ze względu na aktualną sytuację pandemiczną będzie miało charakter wirtualny.

SPOTKANIE PARTNERÓW MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU „ATM FOR SME`s” - INTERREG EUROPE

W dniu 24 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie partnerów w ramach międzynarodowego projektu „Access to Microfinance for Small and Medium–sized Enterprises – ATM for SME`s” czyli „Dostęp do mikrofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw”, realizowanego przez Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Ze względu na warunki epidemiologiczne wydarzenie odbyło się w formule online.

Szkolne inspiracje w nowych projektach RPO

Zarząd Województwa zawarł umowy na dofinansowanie czterech projektów Regionalnego Programu Operacyjnego. Łączna wartość wsparcia z Unii Europejskiej to ponad 1,5 mln zł. Projekty będą realizowane w szkołach podstawowych działających w Kielcach oraz trzech gminach ościennych. Skorzysta z nich ponad 800 osób.

 • Centrum miasta Kazimierza Wielka

  Sukcesy projektów

  W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka

  dofinansowanie z UE:

  10 869 939,59 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Głównym celem projektu było przywrócenie terenom, zabytkom funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych.