Ogłoszenie listy projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.

Data opublikowania: 1 lipca 2016

Departament Polityki Regionalnej informuje, że w dniu 29 czerwca 2016r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr 1679/16, zatwierdził do dofinansowania, listę projektów rekomendowanych  przez Komisję Konkursową, która dokonała oceny merytorycznej  wniosków  gmin złożonych w ramach Konkursu.

 

Informujemy, że wszystkie złożone wnioski ( 76 gmin  z województwa świętokrzyskiego),   uzyskały wymaganą w ramach  Konkursu liczbę punktów z przeprowadzonej oceny merytorycznej i otrzymały dotacje na opracowanie bądź aktualizację Programów Rewitalizacji.

Zgodnie z Rozdziałem XII ust.12.3 Regulaminu Konkursu dotacji wnioski zostały umieszczone na liście rankingowej  według liczby uzyskanych punktów z oceny merytorycznej w kolejności malejącej.  

Aktualnie Członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji rozpoczynają prace nad przygotowaniem szczegółowych umów dotacji z poszczególnymi Gminami na opracowanie Programów rewitalizacji.

Załączone pliki: