Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Pińczów w ramach w ramach JEDNOETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17

Data opublikowania: 23 marca 2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 23 marca 2018 roku podpisana została z Gminą  Pińczów z siedzibą: 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10, umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)” złożonego do Działania 3.1 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach JEDNOETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17.

Wartość dofinansowania: 2 450 402,10 PLN

Całkowita wartość inwestycji: 4 084 003,50 PLN

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego