Roboty pomogą w nauce programowania

Data opublikowania: 6 kwietnia 2018
Konferencja prasowa
Konferencja prasowa

28 szkół zawodowych z regionu świętokrzyskiego wzbogaci się o roboty edukacyjne PHOTON wraz z matami edukacyjnymi, które wprowadzą młodzież w świat programowania, pozwolą na zdobycie  umiejętności przydatnych w dalszej karierze. Urządzenia, zakupione przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, trafią do placówek oświatowych uczestniczących w projekcie  „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region". W konferencji prasowej prezentującej projekt uczestniczyli marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Grzegorz Orawiec oraz przedstawiciele szkół biorących udział w projekcie.

Głównym celem, realizowanego od 2016 roku projektu "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region", jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w obszarach związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu oraz dostosowanie metod nauczania do wymagań rynku pracy. W ramach przedsięwzięcia 56 nauczycieli i 560 uczniów podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział m.in. w zajęciach dodatkowych z matematyki, informatyki, przedsiębiorczości, szkoleniach zawodowych, kursach języków obcych, płatnych stażach u pracodawców krajowych i zagranicznych, czy imprezach branżowych.

Jak podkreślił Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, programowanie i umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii ma kapitalne znaczenie w dzisiejszej edukacji. - Mogę z dumą stwierdzić, że szkolnictwo zawodowe to nasza lokalna specjalność. Animowanie relacji pomiędzy przedsiębiorcami, szkołami, administracją, stawianie na kształcenie dualne, tworzenie przestrzeni do odbywania praktyk bezpośrednio u pracodawców, to wzorzec do upowszechniania w naszym regionie – poinformował marszałek.

Jednym z elementów projektu "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region" jest nauka robotyki, stąd pomysł o zakupie pomocy dydaktycznych, wspomagających naukę programowania, także po zakończeniu programu. To interaktywne urządzenia PHOTON polskiej produkcji, zaoferowane przez Grupę MAC SA., a zakupione przez Urząd Marszałkowski. Trafią one wraz z matami edukacyjnymi do 28 szkół uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region", w cenie 659 zł za zestaw (łączna wartość dla 28 szkół - 18 452 zł). Zalety robota zaprezentowała przedstawicielka firmy MAC Maria Zdziech.  - Robot nie wyręczy w codziennej pracy - jest urządzeniem wspomagającym pracę dydaktyczną nauczyciela. Ułatwia przyswajanie wiedzy z zakresu obsługi nowych programów. Jest bardzo intuicyjny, więc naukę z nim mogą rozpocząć już trzylatki. Działa w kilku językach programowania, które dzieci, młodzież poznają krok po kroku, odkrywając kolejne opcje zakotwiczone w aplikacji.  Razem z robotem do nauczycieli trafią scenariusze lekcji, które będą bazą do dalszego kreatywnego wykorzystywania PHOTONA – podsumowała Maria Zdziech.

Beata Jakubowska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich zaznaczyła, że korzyścią są nie tylko otrzymane roboty, ale również możliwość udziału w projekcie w wielu płaszczyznach.  – Tą pierwszą jest polepszenie infrastruktury edukacyjnej szkoły poprzez doposażenie pracowni informatycznej, stworzenie laboratorium językowego z tablicą multimedialną, czy przydatnych w prawidłowym procesie kształcenia zestawów demonstracyjnych. Druga to możliwość  rozwoju młodzieży poprzez udział w dodatkowych kursach specjalistycznych, zdobycie nowych umiejętności, co w przyszłości zwiększy ich konkurencyjność na rynku  pracy – podkreśliła.

Magdalena Gdowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, zauważyła, że uczniowie jej szkoły, oprócz wymiernych korzyści w postaci dodatkowych zajęć ważnych dla rozwoju osobistego, mogli w praktyce, w trakcie staży u przedsiębiorców, poznać codzienne sytuacje, z jakimi spotykają się pracownicy branży turystycznej i gastronomicznej.

W podobnym tonie wypowiadali się uczniowie ze szkół w Końskich i Opatowie. Luiza Karbownik, Aleksandra Skopiec z placówki w Końskich, zaznaczyły, że dodatkowe szkolenia z wybranych specjalności i poznanie realiów pracy w branży elektryczno-energetycznej, pozwoliły im na zaplanowanie swojej przyszłości. Karolina Stępień i Krzysztof Pyza, uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, przyznali natomiast, że dzięki projektowi mieli szanse poznać inne regiony kraju, wyjechać za granice i doskonalić umiejętności językowe. – Praktyki branżowe pozwoliły mi też świetnie zdać egzaminy zawodowe i uzyskać tytuł technika żywienia - pochwaliła się Karolina Stępień, która w tym roku zdaje maturę i wiąże swą karierę z turystyką prozdrowotną, promowaniem zdrowego trybu życia.

W ramach projektu zostały zakupione i przekazane do szkół także inne pomoce dydaktyczne:  28 pracowni językowych 12-stanowiskowych za kwotę 398 tys. zł i 17 pracowni przedmiotowych dla zawodów zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa (w tym komputerowych) za kwotę 804 tys.  zł – realizator ŚCITT.

Dodatkowo, wkrótce do placówek oświatowych trafi  12 pracowni przedmiotowych dla zawodów zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa (w tym komputerowych) za kwotę 480 tys. zł – realizator Urząd Marszałkowski. Łączna wartość zakupionego wyposażenia wyniesie blisko 1,7 mln zł. natomiast wartość całego projektu to 11 mln 600 tys. zł. Cały projekt będzie zakończony do 30 września 2018 r.

Projekt  „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region", współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, zakończy się we wrześniu bieżącego roku, ale już Urząd Marszałkowski szykuje się do realizacji kolejnego zadania. – To będzie pilotażowy projekt finansowany ze środków  programu POWER, polegający na zmianie podejścia do kształcenia zawodowego poprzez przeniesienie większości edukacji teoretycznej i praktycznej do zakładów pracy. Zdobyte podczas jego realizacji doświadczenia, wnioski, mają stanowić wzorzec działania dla innych regionów – mówił Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Urząd już przeprowadził nabór partnerów – konsorcjów, z których siedem spełnia wymogi formalne.  – Mam nadzieję, że zostaną one ocenione pozytywnie przez ekspertów zewnętrznych i przypuszczalnie w maju będziemy mieli okazję podpisać z nimi umowy – stwierdził Marek Szczepanik.

źródło: sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Konferencja prasowa
Roboty edukacyjne PHOTON
Konferencja prasowa
Konferencja prasowa
Konferencja prasowa
Robot edukacyjny PHOTON
Konferencja prasowa
Konferencja prasowa