O środkach dla przedsiębiorców w nowej perspektywie

Data opublikowania: 21 grudnia 2015
O środkach dla przedsiębiorców w nowej perspektywie
O środkach dla przedsiębiorców w nowej perspektywie

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zorganizował kolejną konferencję poświęconą możliwościom pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz najbliższym konkursom w jego ramach. Tym razem jak i kiedy aplikować o środki, mogli dowiedzieć się przedsiębiorcy.


Spotkanie odbyło się w Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

- Zdajemy sobie sprawę, jakim dobrodziejstwem są te fundusze i jak ważne są takie spotkania, na których uzyskujemy pakiet informacji, w jaki sposób ubiegać się o wsparcie. Widać działanie tych środków po naszym kampusie uniwersyteckim. Chciałam wyrazić uznanie dla działań Urzędu Marszałkowskiego i władz województwa w związku z pozyskiwaniem funduszy unijnych - mówiła witając gości Barbara Zbroińska, prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przedstawiła ona również inwestycje, jakie zostały przeprowadzone na kieleckiej uczelni dzięki funduszom unijnym.

W konferencji brali udział przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu czy organizacji pozarządowych.

- Staramy się, aby takie spotkania miały coraz bardziej roboczy i konkretny charakter. Jedną turę takich konferencji już odbyliśmy na początku tego roku i mówiliśmy wtedy o tym, co nas czeka w 2015 roku. Po 10 miesiącach przyszedł czas na krótkie podsumowanie tego, co mieliśmy w tym roku, ale przede wszystkim na opowiedzenie o tym, co przed nami. Do przedsiębiorców mogą trafić środki z czterech osi priorytetowych: Innowacje i nauka, Konkurencyjna gospodarka, Efektywna i zielona energia oraz Otwarty Rynek Pracy - powiedział podczas konferencji Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Przedstawił on również harmonogram naborów, które są zaplanowane w przyszłym roku.

Na 2016 rok przewidziano nabory z następujących działań:
1.2 - Badanie i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości (60 mln złotych)

2.5 - Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP (80 mln złotych)

10.2.1 - Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29. roku życia poprzez zatrudnienie (29,505 mln złotych)

10.4.1 - Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (39,345 mln złotych)

3.2 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach (40 mln złotych)

10.5 - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców (24,5868 mln złotych)

3.1 - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (50 mln złotych)
- Od państwa projektów ich jakości będzie zależała ilość środków, jakie uda nam się pozyskać z Unii Europejskiej - dodał Tomasz Janusz.

Zaplanowane działania dotyczące projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawił Konrad Januszewski z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

O działaniach dotyczących projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego mówiła natomiast dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, Aleksandra Marcinkowska.

- Wojewódzki Urząd Pracy wykonuje oś priorytetową 10, na którą przeznaczone jest 147 mln euro. W jej ramach będą wdrażane 3 działania, a jedno z nich będzie przeznaczone dla przedsiębiorców. Pojawia się w nim nowa formuła. Poprzednio przedsiębiorcy mogli skorzystać z zamkniętego katalogu wsparcia, teraz ta formuła będzie bardziej otwarta, a wsparcie będzie przeznaczane na dostosowanie się do potrzeb rynku. Powstał już Rejestr Usług Rozwojowych i w nim ujęte są podmioty świadczący takie usługi - mówiła Karolina Siwiec z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, która przedstawiała projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 - Otwarty Rynek Pracy.

 

żródło: www.sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

uczestnicy konferencji
O środkach dla przedsiębiorców w nowej perspektywie
Tomasz Janusz Z-ca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej
uczestnicy konferencji
profesor Barbara Zbroińska prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
O środkach dla przedsiębiorców w nowej perspektywie