Wiadomości

Mobilny Punkt Informacyjny w Górnie i Miedzianej Górze

Przyjdź na dyżur, jeżeli chcesz się dowiedzieć:  z jakiego Programu finansowanego z Funduszy Europejskich możesz skorzystać, do której instytucji musisz się zwrócić aby skutecznie ubiegać się o dotację, w jaki sposób rozliczyć dotację otrzymaną w ramach Funduszy Europejskich, jakie projekty obecnie realizowane są z Funduszy Europejskich w których można wziąć udział (szkolenia, kursy, itp.).

Data opublikowania:

Mobilny Punkt Informacyjny w Chęcinach- 30.01.2015 r.

Pracownicy sieci Punktów Informacyjnych odwiedzają  gminy w województwie świętokrzyskim i spotykają się z mieszkańcami, którzy chcą dostać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Zapraszamy na kolejne spotkania informacyjne z cyklu "Nowa perspektywa finansowa, przedstawienie założeń RPO na lata 2014-2020, oraz inwestycje w formule PPP"

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, Departament Polityki Regionalnej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii  zapraszają na bezpłatne spotkania informacyjne, których głównym tematem będzie możliwość realizacji inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowania  funduszy europejskich na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

Mobilny Punkt Informacyjny - w okresie od 22.01 do 30.01.2015 r.

Pracownicy sieci Punktów Informacyjnych odwiedzają  gminy w województwie świętokrzyskim i spotykają się z mieszkańcami, którzy chcą dostać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Seminarium partnerskie Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców

Zachęcamy do udziału w seminarium partnerskim nt. realizacji zasady partnerstwa we wdrażaniu Regionalnego Programów Operacyjnego dla woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pod tytułem: JAK ZWIĘKSZYĆ UDZIAŁ PARTNERÓW SPOŁECZNYCH W SYSTEMIE WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM.

Data opublikowania:

Zapraszamy do Rakowa na spotkanie informacyjne z cyklu "Fundusze Europejskie - nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020"

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie - nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020”. Głównym tematem będzie możliwość realizacji inwestycji w ramach nowej puli środków unijnych. Podczas spotkania  szeroko przedstawione zostaną obszary i zakres finansowania inwestycji z udziałem środków UE, założenia nowych Programów ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego, oraz zasady działania mechanizmów zwrotnych - pożyczek i poręczeń. Spotkanie prowadzone będzie  przez pracownika Głównego Punktu Informacyjnego.

Data opublikowania:

Strona 299 z 299

Przejdź do strony