Wiadomości

Świętokrzyski kompas unijny nr 2/2015

Świętokrzyski kompas unijny nr 2/2015
Świętokrzyski kompas unijny nr 2/2015

Ukazał się kolejny numer biuletyny informacyjnego „ŚWIĘTOKRZYSKI KOMPAS UNIJNY” Nr 2/2015 Zapraszamy do miłej lektury.

Data opublikowania:

O środkach dla przedsiębiorców w nowej perspektywie

O środkach dla przedsiębiorców w nowej perspektywie
O środkach dla przedsiębiorców w nowej perspektywie

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zorganizował kolejną konferencję poświęconą możliwościom pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz najbliższym konkursom w jego ramach. Tym razem jak i kiedy aplikować o środki, mogli dowiedzieć się przedsiębiorcy.

Data opublikowania:

Sektor publiczny może już sięgać po fundusze z RPOWŚ 2014-2020

Sektor publiczny może już sięgać po fundusze z RPOWŚ 2014-2020
Sektor publiczny może już sięgać po fundusze z RPOWŚ 2014-2020

Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz najbliższe konkursy w jego ramach były tematami konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego dla przedstawicieli jednostek sektora publicznego. Miejscem konferencji była Politechnika Świętokrzyska, która sama bardzo aktywnie korzysta z unijnego wsparcia.

Data opublikowania:

Informacja o zmianie statusu wniosku.

W związku z licznymi zapytaniami wnioskodawców odnośnie otrzymanej wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu wniosku na: „Przekazany do odrzucenia” informujemy, iż jest to jedynie informacja techniczna z systemu LSI o ocenie wniosku. Ostatecznego zatwierdzenia listy wniosków dokonuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (IZ RPOWŚ 2014-2020). Lista wniosków pozytywnych z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz portalu.

Data opublikowania:

Anulowanie konkursu nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-007/15

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje, że został anulowany konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (nabór nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-007/15).

Data opublikowania:

Strona 299 z 313

Przejdź do strony