Wiadomości

Międzynarodowi eksperci w świętokrzyskich uzdrowiskach

Międzynarodowi eksperci w świętokrzyskich uzdrowiskach
Międzynarodowi eksperci w świętokrzyskich uzdrowiskach

16 czerwca w uzdrowiskach w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju przebywali eksperci zagraniczni branży turystyki uzdrowiskowej i medycznej. Goście z USA, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec i Ukrainy odwiedzili województwo świętokrzyskie w ramach międzynarodowej misji przyjazdowej do uzdrowisk w Busku Zdroju i Solcu Zdroju organizowanej przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Jak zdobyć pieniądze na założenie własnej działalności? Dowiedz się 21 czerwca podczas webinarium

Masz mnóstwo innowacyjnych pomysłów i myślisz o założeniu własnej firmy? Dowiedz się, jak i skąd pozyskać na to unijne środki. Już w najbliższy wtorek 21 czerwca o godz. 9.30 zapraszamy na kolejne z cyklu internetowych seminariów organizowanych przez Dziennik Gazetę Prawną. Będzie ono poświęcone unijnemu wsparciu na założenie działalności gospodarczej czy kompleksowemu wsparciu start-upów.

Data opublikowania:

Aktualizacja Podręcznika wnioskodawcy i beneficjanta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Na stronach internetowych RPOWŚ 2014-2020 oraz portalu Funduszy Europejskich została zamieszczona nowa wersja Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Wprowadzone zmiany są związane z nowymi interpretacjami Komisji Europejskiej w sprawie oznaczania działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektów/programów współfinansowanych z wielu funduszy (rozdziały 11 i 17.6). Ponadto naniesiono drobną zmianę w zakresie informacji, które powinny zostać umieszczone na plakacie informacyjnym (rozdział 12.9) - wysokość wkładu UE w projekt może zostać na nim umieszczona opcjonalnie.

Data opublikowania:

Wykaz Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1511/2016 z dnia 8 czerwca przyjęto poniższy wykaz Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiącego załącznik nr 1 do ww uchwały.

 

Data opublikowania:

Lagging Regions zgodnie z planem

Lagging Regions zgodnie z planem
Lagging Regions zgodnie z planem

W dniu 9 czerwca w siedzibie Banku Światowego w Warszawie odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego w związku z realizacją inicjatywy Komisji Europejskiej „Lagging Regions”.

Data opublikowania:

Zapraszamy na warsztaty dotyczące tworzenia projektów w ramach Działania 9.1 RPO WŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza przedstawicieli instytucji  zainteresowanych aplikowaniem w ramach konkursu z Działania 9.1 RPOWŚ 2014-2020 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” (konkurs wyłącznie dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie) na warsztaty dotyczące prawidłowego tworzenia projektów.

Data opublikowania:

Strona 300 z 332

Przejdź do strony