Wiadomości

Spotkanie robocze przed VIII posiedzeniem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Spotkanie robocze przed VIII posiedzeniem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020
Spotkanie robocze przed VIII posiedzeniem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020

23 maja 2016 r. w Hotelu Qubus w Kielcach, przy ul. Składowej 2 odbyło się VIII spotkanie robocze członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Spotkanie otworzył Pan Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ witając przybyłych gości.

Data opublikowania:

UWAGA! Wydłużenie terminu naboru wniosków dla konkursu nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16

Z uwagi na specyfikę Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości RPOWŚ na lata 2014-2020, jak również w związku z licznymi zapytaniami kierowanymi ze strony potencjalnych Wnioskodawców do Instytucji Organizującej Konkurs, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 1461 z dnia 24 maja 2016 roku dokonał wydłużenia terminu naboru wniosków dla konkursu nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 do dnia 30.06.2016 r. do godziny 15.00. Z uwagi na przesuniecie terminu składania dokumentacji konkursowej orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na grudzień 2016 roku.
Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.

 

Data opublikowania:

Mobilne Punkty Informacyjne w powiecie włoszczowskim i kieleckim

Mobilne Punkty Informacyjne w powiecie włoszczowskim i kieleckim
Mobilne Punkty Informacyjne w powiecie włoszczowskim i kieleckim

Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego w Kielcach po raz kolejny odwiedzą gminy w powiecie włoszczowskim i kieleckim. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą dostać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Spotkanie grupy roboczej w ramach inicjatywy Lagging Regions

Spotkanie grupy roboczej w ramach inicjatywy Lagging Regions
Spotkanie grupy roboczej w ramach inicjatywy Lagging Regions

Przedstawiciele Banku Światowego, władz samorządowych, szkół zawodowych, instytucji otoczenia biznesu oraz firm wzięli udział we wtorek 17 maja w posiedzeniu grupy roboczej, dotyczącej wsparcia kształcenia dualnego jako jednego z modeli kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w województwie świętokrzyskim.

Data opublikowania:

Procedura wydawania opinii w zakresie zgodności projektów z RIS3 WŚ w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

20 maja br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę w sprawie procedury wydawania opinii w zakresie zgodności projektów w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) ze Strategią Badań i  Innowacyjności „RIS3" Województwa Świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Zakończenie naboru projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-029/16

W dniu 19 maja 2016 roku zakończył się nabór projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-029/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.W ramach konkursu wpłynęło 43 projekty o wartości całkowitej 33 574 159,13 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 24 993 319,30 PLN.

Data opublikowania:

Strona 303 z 332

Przejdź do strony