Wiadomości

O funduszach unijnych z przedsiębiorcami powiatu kieleckiego

O funduszach unijnych z przedsiębiorcami powiatu kieleckiego
O funduszach unijnych z przedsiębiorcami powiatu kieleckiego

„Powiat kielecki – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa – Partnerstwo na rzecz rozwoju” pod takim hasłem na terenie powiatu kieleckiego odbywać się będą spotkania  poświęcone funduszom unijnym. Adresowane są do małych i średnich przedsiębiorstw planujących pozyskać dotacje z Funduszy Europejskich. Właściciele firm będą mogli także zdobyć informacje o różnych możliwościach wsparcia proponowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach. Pierwsze spotkanie, w środę, 9 marca odbędzie się w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie z udziałem przedsiębiorców z gmin: Bieliny, Nowa Słupia, Łagów.

Data opublikowania:

Departament Polityki Regionalnej zorganizował spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ramach współorganizowanego wraz z Ministerstwem Rozwoju konkursu na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji.

Departament Polityki Regionalnej zorganizował spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ramach współorganizowanego wraz z Ministerstwem Rozwoju konkursu na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji.
Departament Polityki Regionalnej zorganizował spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ramach współorganizowanego wraz z Ministerstwem Rozwoju konkursu na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji.

Pierwsze ze spotkań, które odbyło się w Jędrzejowie 3 marca uświetnili swoją obecnością Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek oraz Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek, którzy podkreślili rolę i potrzebę rewitalizacji. Organizatorzy w swoich wystąpieniach przedstawili założenia przedmiotowego konkursu, szczegółowo opisali jego zasady, warunki przystąpienia oraz cechy jakie powinien zawierać prawidłowo przygotowany wniosek o dofinansowanie. Istotę idei rewitalizacji terenów zdegradowanych omówił w swojej prezentacji Z-ca Dyrektora DPR Tomasz Janusz, pozostałe kwestie ogłoszonego 19 lutego 2016 r. konkursu zaprezentowali pracownicy kierowanego przez Panią Jadwigę Głowienkę oddziału Programowania Strategicznego i Analiz.

Data opublikowania:

Interpretacja kryterium dostępu nr 2 w konkursie ogłoszonym w ramach Poddziałania 8.3.2 RPO WŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 w odniesieniu do ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania 8.3.2 przedstawia interpretację kryterium dostępu nr 2 „Projekt jest realizowany w szkole/placówce systemu oświaty, w której uczniowie uzyskali w roku 2015 wyniki z egzaminów zewnętrznych szóstoklasistów na poziomie niższym niż średnia dla całego województwa świętokrzyskiego”

Data opublikowania:

Fundusze dla szkół podstawowych i przedszkoli w nowej perspektywie

Fundusze dla szkół podstawowych i przedszkoli w nowej perspektywie
Fundusze dla szkół podstawowych i przedszkoli w nowej perspektywie

Członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska i Piotr Żołądek wzięli udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym "Możliwości wsparcia szkół podstawowych i przedszkoli w konkursach ogłaszanych w 2016 roku w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. W spotkaniu, które odbyło się w Sali Koncertowej Filharmonii Świętokrzyskiej, wzięło udział kilkuset dyrektorów szkół, nauczycieli i przedstawicieli placówek oświatowych.

Data opublikowania:

Strona 307 z 328

Przejdź do strony