Zapraszamy na spotkanie informacyjne - jak efektywnie realizować i rozliczać projekty EFS w ramach RPOWŚ 2014 – 2020?

Data opublikowania: 20 czerwca 2018
Spotkanie informacyjne Departamentu Wdrażania EFS
Spotkanie informacyjne Departamentu Wdrażania EFS

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Praktyczne aspekty realizacji i rozliczania projektów w ramach Priorytetów 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020”. Spotkanie będzie dotyczyło kluczowych zasad rozliczania i realizacji projektów ze sfery edukacji, włączenia społecznego oraz profilaktyki zdrowotnej. Do udziału zapraszamy przedstawicieli instytucji aktualnie realizujących bądź przygotowujących się do realizacji projektów EFS.

Zaplanowano dwie edycje spotkania, w związku z tym, podczas zgłaszania udziału, prosimy o wybór jednego z dwóch dostępnych terminów: 2 lipca 2018 r. lub 17 lipca 2018 r.

Każdorazowo spotkanie odbędzie się o godz. 10.00, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 13.

Podczas obu edycji spotkania pracownicy Departamentu Wdrażania EFS zaprezentują identyczne treści merytoryczne (zgodnie z załączonym programem), dotyczące:

- kluczowych aspektów sporządzania wniosku o płatność w ramach systemu SL 2014, 

- realizowania budżetu projektu zgodnie z założeniami z wniosku o płatność, zlecania usług i zatrudniania personelu, raportowania postępu finansowego oraz dokonywania zmian w budżecie projektu,

- monitorowania oraz raportowania wskaźników w projektach EFS w kontekście aktualnych regulacji prawnych, w tym Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO),

- praktycznych rekomendacji, sprzyjających efektywnej, zgodnej z harmonogramem realizacji projektów – na podstawie dotychczasowych doświadczeń Departamentu Wdrażania EFS oraz realizatorów projektów.

Każde ze spotkań będzie również okazją do indywidualnego zadawania pytań i rozstrzygania wątpliwości, dotyczących spraw istotnych z punktu widzenia beneficjentów realizujących projekty EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Zgłoszenia do udziału w wybranej edycji spotkania informacyjnego przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, w Zespole ds. Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji, tel. (41) 349-89-23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoszenie powinno zawierać:

- wskazanie terminu, którego dotyczy zgłoszenie,

- imię i nazwisko zgłaszanej osoby,

- nazwę instytucji,

- kontakt telefoniczny i e-mailowy.

Dodatkowo w przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w spotkaniu (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie informacji w tej sprawie.

Załączone pliki: