Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020

Data opublikowania: 1 marca 2019
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020

Kilkuset przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego mogło dowiedzieć się, jak pozyskać środki zewnętrzne na rozwój swoich firm na specjalnej konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Wziął w niej udział wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego reprezentowała wicemarszałek Renata Janik.

Konferencja została zorganizowana w Filharmonii Świętokrzyskiej i dotyczyła oferty dla przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich 2014 – 2020. Spotkanie, w którym wzięli udział przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, rozpoczęło wystąpienie Jarosława Gowina, który zwrócił uwagę na znaczenie przedsiębiorców w utrzymaniu wysokiego wzrostu gospodarczego naszego kraju.

– Bardzo dziękuję władzom województwa świętokrzyskiego za zorganizowanie tego spotkanie i pokazanie tych dużych możliwości przedsiębiorcom. Polska jest liderem jeżeli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich 3 latach w Unii Europejskiej. W 2018 roku nasza gospodarka rozwijała się w tempie szybszym niż 5%. To przede wszystkim wasza zasługa, bo swoją ciężką pracą, poświęceniem, kreatywnością rozwijacie ten kraj i jesteście głównym motorem jego sukcesu. Bardzo dziękuję wicemarszałek Renacie Janik za zorganizowanie tego spotkania, które jest poświęcone jednemu z największych możliwych stymulatorów gospodarki krajowej czyli funduszom unijnym. Aby jednak spełniały swoją rolę, muszą być dobrze wykorzystywane. Nie można ich przejeść i muszą zostać przeznaczone na inwestycje, które się zwrócą i będą kołem zamachowym polskiej gospodarki – powiedział Jarosław Gowin.

Zwrócił on również uwagę na działania Rządu ku poprawie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

– Źródłem rozwoju polskiej gospodarki są przedsiębiorstwa. Musimy ograniczać biurokrację, zmniejszać liczbę przepisów. Rząd jest od tego, by wspierać rozwój polskich firm. Jako minister nauki współodpowiadam za działania, mające na celu zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. W ciągu ostatnich 3 lat z myślą o polskich przedsiębiorcach przedsiębiorcach uchwaliliśmy 2 ustawy o innowacyjności, dające realne ulgi na badania i rozwój. Uruchomiliśmy też program doktoratów wdrożeniowych, polegający na tym, że młodzi doktoranci pracują nad rozwiązaniem konkretnego problemu, z którym boryka się dane przedsiębiorstwo. Przyjęta została też ustawa o sieci badawczej Łukasiewicz. Reformujemy instytuty badawcze, które powinny być kołem zamachowym polskiej gospodarki. Staramy się jako Rząd rozpocząć działania deglomeracyjne, a zatem przenosić ważne instytucje publiczne z Warszawy do innych ośrodków. Kielce są na pierwszej linii naszych działań, o czym świadczy inwestycja w kampus Głównego Urzędu Miar. Inwestycja ta uczyni ze stolicy województwa świętokrzyskiego jedno z centrów nowoczesnych badań dla całego biznesu w Polsce – dodał wicepremier.

Gośćmi Konferencji byli również posłowie na Sejm RP Michał Cieślak i Adam Cyrański, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała oraz radni Sejmiku Grzegorz Banaś i Maciej Gawin. Uczestników jako organizator spotkania, powitała wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Renata Janik.

– Dziękuję za tak liczne przybycie. Tak duża frekwencja bardzo cieszy bo ta konferencja została przygotowana właśnie dla Państwa, abyście mogli usłyszeć informacje na temat wszystkich środków finansowych, z których możecie skorzystać. Cieszymy się, że państwa praca i determinacja służą rozwojowi regionu, dlatego Zarząd Województwa stara się stworzyć warunki, w których będziecie mogli rozwijać wasze firmy jak najlepiej. Od nowa zaprojektowaliśmy warunki w ramach konkursów, w których możecie ubiegać się o środki unijne. W najbliższych 3 konkursach skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw mamy do przekazania 100 mln złotych. W pierwszym konkursie przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dofinansowanie do 55% kosztów kwalifikowanych. W drugim maksymalna intensywność dofinansowania wyniesie aż do 80% wartości kosztów kwalifikowanych do maksymalnie €200 tys. Szczególnie interesujący jest trzeci konkurs, w którym znalazła się niestosowana dotychczas nowość. W jego ramach możliwe będzie dofinansowanie mikroprzedsiębiorstw z zastosowaniem maksymalnej kwoty wsparcia na poziomie 200 tys. złotych dla jednego przedsiębiorstwa. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść aż 100% kosztów kwalifikowanych. Alokacja tego konkursu to 20 mln złotych. Zwracamy również uwagę na uproszczenie dokumentacji, bo mamy sygnały od wnioskodawców, że jest ona zbyt rozbudowana. Chcemy stworzyć równe szanse wszystkim przedsiębiorcom Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie przełoży się na kolejne nowe projekty, dzięki którym nasze województwo będzie się rozwijać. Dziękuję za przygotowanie tego spotkania, na którym chcemy, byście poczuli państwo, że jest ono zorganizowane dla Was – powiedziała wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Renata Janik.

Ważnym elementem spotkania dla przedsiębiorców były stoiska wystawione przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Banku Gospodarstwa Krajowego czy Głównego Urzędu Miar. Prezentowano na nich oferty staży i praktyk zawodowych, kursów, szkoleń, doradztwa, wyjazdów na targi krajowe i zagraniczne.

– Dziękuję pani marszałek za zorganizowane tego przedsięwzięcia oraz Państwu za przybycie i zainteresowanie. Mówię to przede wszystkim jako były przedsiębiorca, który zna trudy prowadzenia własnego biznesu. Takie spotkania powinny odbywać się jak najczęściej, gdyż fundusze unijne to duża szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw – powiedział poseł na Sejm RP, Michał Cieślak.

O ofercie dla przedsiębiorców w postaci voucherów na profesjonalne usługi doradcze oraz praktyczną naukę zawodu mówił dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Grzegorz Orawiec.

– Te fundusze są na wyciągnięcie ręki dla Państwa, upraszczamy dokumentację rezygnujemy z niektórych załączników, jesteśmy w kontakcie z Komisją europejską by to było jak najbardziej przychylne dla przedsiębiorców, jesteśmy tu do państwa dyspozycji i zachęcamy do sięgania po te środki – dodała Renata Janik.

O wsparciu inwestycyjnym, zwiększającym konkurencyjność przedsiębiorstw w ramach konkursów ogłaszanych w 2019 roku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ 2014-2020 mówił Przemysław Janiszewski, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zagadnienie wsparcia firm z regionu świętokrzyskiego na sfinansowanie staży i praktyk zawodowych w ramach konkursów ogłaszanych w 2019 roku z Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawiła Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Są to konkursy, które pomogą zadbać o pracowników, zachęcić ich do pracy w państwa firmach. Nasze działania maja służyć połączeniu szkolenia z praktyką. Projekty dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników są projektami “szytymi na miarę”, które mogą państwo dostosowywać do siebie – mówiła Aleksandra Marcinkowska, zapraszając przedsiębiorców do do punktów informacyjnych o funduszach unijnych.

Bazę Usług Rozwojowych i inne formy wsparcia na rzecz rozwoju zawodowego pracowników i przedsiębiorców zaprezentował Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Podczas spotkania nie zabrakło również przedstawicieli Ministerstwa Inwestytcji i Rozwoju. Natalia Załużna mówiła o środkach na wzmocnienie konkurencyjności MŚP z Programu Inteligentny Rozwój.

– Nasz program operacyjny jest największym o tej tematyce w całej Unii Europejskiej, a przedsiębiorcy otrzymają z niego 550 mln złotych. Chcemy kreować powstawanie innowacji więc przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności badawczo rozwojowej. Nasza oferta jest bardzo bogata – mówiła Natalia Załużna.

Na zakończenie spotkania za jego organizację podziękował władzom województwa i pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Stanisław Rupniewski, przedsiębiorca z Kielc, prezes zarządu SUPON Kielce-Katowice.

Źródło: www.swietokrzyskie.pro

Galeria zdjęć

Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Samorząd Województwa Wspiera Przedsiębiorców w Ramach Funduszy Europejskich 2014-2020

Załączone pliki: