Rozpoczęcie realizacji badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020”

Data opublikowania: 5 listopada 2019

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w miesiącach październik – grudzień 2019 r. realizowane jest  badanie ewaluacyjne pn.: „Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020. Badanie realizują niezależni, zewnętrzni ewaluatorzy ECORYS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Głównym celem badania jest dokonanie oceny interwencji RPOWŚ 2014-2020 realizowanej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, pod kątem oceny trafności przyjętego systemu realizacji i skuteczności wdrażania interwencji w ramach ZIT, w kontekście osiągania założonych celów Programu.

 Badanie obejmuje, obok analizy dokumentów, także metody interaktywne, tj. wywiady ankietowe CAWI/CATI z beneficjentami projektów realizowanych w ramach RPOWŚ 2014-2020, wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ RPOWŚ, IP ZIT i IP WUP, przedstawicielami władz i koordynatorami gminnymi JST wchodzących w skład ZIT KOF oraz ekspertami dziedzinowymi.

Mając na uwadze znaczenie przedmiotowego badania w dalszym procesie wdrażania interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027, zwracamy się do Państwa
z prośbą o zaangażowanie i współpracę z Zespołem Badawczym
, co będzie miało kluczowe znaczenie dla powodzenia badania i przydatności rekomendacji z niego wynikających.

Wykonawca badania zobowiązany jest do ochrony danych osobowych podmiotów objętych badaniem. Ponadto, członkowie Zespołu Badawczego zobowiązani są do zachowania poufności danych uzyskiwanych w trakcie trwania badania oraz do gromadzenia informacji jedynie bezpośrednio związanych z celem ewaluacji. Dane przekazane przez Państwo
w badaniu zostaną objęte tajemnicą i będą rozpowszechniane wyłącznie
w formie ogólnych zestawień statystycznych
wykluczających możliwość identyfikacji poszczególnych uczestników badania.

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących badania, informacji ze strony Wykonawcy udziela P. Adam Rybkowski - kierownik Zespołu Badawczego tel. (22)  339 45 03,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informacji o badaniu udziela P. Monika Jas z Departamentu Inwestycji
i Rozwoju, tel. (41) 36 58 184, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju