W regionie powstanie 18 świetlic środowiskowych oraz 3 Punkty Wsparcia Rodzin

Data opublikowania: 13 grudnia 2019
Dofinansowanie-na-Rozwój-wysokiej-jakości-usług-społecznych
Dofinansowanie-na-Rozwój-wysokiej-jakości-usług-społecznych

Ponad 700 osób z terenu gmin: Mniów, Kazimierza Wielka, Nagłowice, Złota, Dwikozy, Oksa, Łagów i Fałków, skorzysta z dofinasowania unijnego na utworzenie nowych świetlic środowiskowych oraz uruchomienie Punktów Wsparcia Rodziny. Umowy z beneficjantami podpisali marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik. Łączna wartość dofinasowanych projektów to 13 mln zł.

W ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, dofinansowanie w kwocie ponad 12, 2 mln zł otrzymało sześć projektów. Projekty te przewidują utworzenie osiemnastu nowych świetlic środowiskowych oraz wzbogacenie oferty trzech istniejących placówek, a także uruchomienie trzech Punktów Wsparcia Rodziny. Umowy podpisano z: Caritas Diecezji Kieleckiej, Stowarzyszeniem Inwestujemy w Przyszłość Przy Szkole Podstawowej w Słupczy, Gminą Łagów, Gminą Fałków, Gminą Oksa i Gminą Złota.

– Mam nadzieję, że dofinansowane przedsięwzięcia spełnią oczekiwania państwa gmin, a w całym województwie powstanie wiele miejsc dających wsparcie rodzinie – mówiła wicemarszałek Renata Janik. – Był to przedostatni konkurs w tej perspektywie, na tego typu zadania. Na ostatni konkurs zabezpieczonych zostało jeszcze 9 mln zł – dodała wicemarszałek.

Projekty przewidują m.in. niezbędne prace remontowo-adaptacyjne w lokalach, gdzie będą się mieściły świetlice. Fundusze przeznaczone zostaną także na zakup wyposażenia do nowo powstających placówek, będą to m.in. meble, sprzęt multimedialny, komputery, instrumenty muzyczne, gry zręcznościowe i planszowe, materiały plastyczne, pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchni itd. Przewidziano także wsparcie dla rodziców i opiekunów w pełnieniu funkcji wychowawczych. W trzech projektach zostaną uruchomione Punkty Wsparcia Rodziny, w pozostałych przewidziano różne inne formy wsparcia psychologicznego, prawnego oraz terapeutycznego.

Z projektów skorzysta 721 osób, w tym 464 dzieci i młodzieży oraz 257 rodziców. Przedsięwzięcia będą realizowane na terenie gmin: Mniów, Kazimierza Wielka, Nagłowice, Złota, Dwikozy, Oksa, Łagów i Fałków.

 

Źródło: www.swietokrzyskie.pro

Galeria zdjęć

Dofinansowanie-na-Rozwój-wysokiej-jakości-usług-społecznych
Dofinansowanie-na-Rozwój-wysokiej-jakości-usług-społecznych
Dofinansowanie-na-Rozwój-wysokiej-jakości-usług-społecznych
Dofinansowanie-na-Rozwój-wysokiej-jakości-usług-społecznych
Dofinansowanie-na-Rozwój-wysokiej-jakości-usług-społecznych
Dofinansowanie-na-Rozwój-wysokiej-jakości-usług-społecznych
Dofinansowanie-na-Rozwój-wysokiej-jakości-usług-społecznych
Dofinansowanie-na-Rozwój-wysokiej-jakości-usług-społecznych