15 mln zł unijnego wsparcia dla 15 szpitali

Data opublikowania: 27 marca 2020
15 mln zł unijnego wsparcia dla 15 szpitali
15 mln zł unijnego wsparcia dla 15 szpitali

Kolejny zastrzyk unijnego wsparcia dla świętokrzyskich szpitali, które otrzymają 15 mln zł na walkę z koronawirusem.

Zakup m.in.: wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących - na te najpilniejsze potrzeby związane z walką z koronawirusem zostanie przeznaczonych 15 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Taką decyzję o szybkim wsparciu lecznic poprzez rozszerzenie istniejących już umów o dofinansowanie ze środków unijnych, podjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Zapowiedziano jednocześnie kolejne zwiększenia umów na rzecz placówek medycznych.

– Robimy wszystko, co w naszej mocy, by poszukać pieniędzy, dzięki którym możemy zakupić środki i sprzęt niezbędny do walki z epidemią i to w jak najkrótszym czasie – podkreślają zgodnie uczestniczący w posiedzeniu Zarządu Województwa - wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski oraz Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa.

Dzięki aneksowaniu realizowanych obecnie umów z pięcioma szpitalami dodatkowe pieniądze otrzymało łącznie 15 szpitali. A wszystko to dzięki temu, że cześć lecznic, które nie miały umów na dofinansowanie z środków UE, zostało dołączonych, do tych istniejących jako partnerzy. Takie rozwiązanie pozwoli na zastosowanie szybkiej ścieżki przekazania pieniędzy.

Unijne wsparcie, w łącznej wysokości 15 mln zł, otrzymają:

- Szpital w Busku-Zdroju (750 tys. zł),

- Szpital w Pińczowie (750 tys. zł),

- Szpital w Kazimierzy Wielkiej (169 tys. zł),

- Szpital w Opatowie (1,1 mln zł),

- Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim (1, 1 mln zł),

- Szpital w Starachowicach (1,1 mln zł),

- Szpital w Chmielniku (531 tys. zł),

- Szpital w Skarżysku-Kamiennej (800 tys. zł),

- Szpital we Włoszczowie (1,3 mln zł),

- Szpital Specjalistyczny Artmedik Sp. z o. o. w Jędrzejowie (800 tys. zł),

- Szpital w Staszowie (1,3 mln zł),

- Szpital w Końskich (1,3 mln zł),

- Szpital w Sandomierzu (1,3 mln zł),

- Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach (700 tys. zł),

 -Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (2 mln zł), wcześniej Zarząd Województwa podjął decyzję o przekazaniu środków UE w wysokości 3 mln 799 tys. zł, czyli łącznie przekazano 5 mln 799 tys. zł.

 

Po złożeniu zaktualizowanych wniosków przez liderów projektów będzie możliwość podpisania aneksów do umów. 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju