Kolejna edycja Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji i Przedsiębiorczości 2016”

Data opublikowania: 4 maja 2016

Trwa nabór do tegorocznej edycji konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”, organizowanego przez Komisję Europejską.

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Zasady konkursu pozostają bez zmian w stosunku do lat ubiegłych. 

W 2016 r. nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach (Informacja o konkursie),  tj.

  • Promowanie ducha przedsiębiorczości;
  • Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze;
  • Rozwój środowiska biznesowego;
  • Wspieranie umiędzynarodowiania działalności;
  • Wspieranie rozwoju rynków wtórnych i poprawy efektywności gospodarowania zasobami;
  • Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.

Konkurs zostanie zorganizowany w dwóch etapach: krajowym i europejskim. W etapie europejskim jury przyznaje nagrodę oraz po dwa wyróżnienia w każdej kategorii. Wybiera również najlepszy projekt ze wszystkich zgłoszonych przez uczestniczące w konkursie kraje. W tym roku rozważa się również wyłonienie najlepszego projektu ze wszystkich dotychczas przeprowadzonych konkursów.

W etapie krajowym powołana w Ministerstwie Rozwoju Komisja oceniająca wybierze dwa najlepsze projekty z dwóch różnych kategorii, które zostaną zgłoszone do etapu europejskiego.

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie podczas Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME Assembly 2016) w Bratysławie.
O nagrodzonych i wyróżnionych projektach Komisja przygotuje informację, którą opublikuje na stronach internetowych (Publikacja KE 2015).

Zachęcamy do udziału w tej inicjatywie. Stanowi ona dobrą okazję do promocji naszego regionu a także do nawiązania kontaktów na szczeblu krajowym i europejskim.

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w nieprzekraczalnym terminie
do 16 maja br. na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej informacji o konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” znajduje się w Podręczniku KE oraz na stronie Komisji Europejskiej.

Informacje na temat etapu krajowego konkursu można uzyskać od krajowego przedstawiciela:

Wzór formularza zgłoszeniowego