Szkolenie z Oracle Business Intelligence

Data opublikowania: 6 maja 2016

W dniach 4-6 maja 2016r. Urząd Marszałkowski we współpracy z Ministerstwem Rozwoju zorganizował szkolenie dotyczące użytkowania systemu informatycznego Oracle Business Intelligence.

 

To praktyczne narzędzie umożliwiające tworzenie raportów oraz analiz na temat stanu wdrażania RPOWŚ 2014-2020, w szczególności na potrzeby sprawozdawczości i monitorowania. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy instytucji zaangażowanych w realizację RPOWŚ 2014-2020. Szkolenie w formie wkładu połączonego z ćwiczeniami praktycznymi łączyło fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej zastosowania.

Galeria zdjęć

Szkolenie z Oracle Business Intelligence
Szkolenie z Oracle Business Intelligence
Szkolenie z Oracle Business Intelligence
Szkolenie z Oracle Business Intelligence