Informacja o Pre-umowach do działania 6.1

Data opublikowania: 4 lipca 2016

W ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zostały podpisane kolejne dwie Pre-umowy

dla:
- Gminy Masłów pn.: „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów”. Koszt całkowity inwestycji wynosi 3 634 884,71 zł, w tym kwota dofinansowania 3 089 652,00 zł.
- Gminy Piekoszów pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów”. Koszt całkowity inwestycji wynosi 9 958 588,00 zł, w tym dofinansowanie 8 464 799,80 zł.