Wiadomości

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych – EFS

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził kolejną część Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPOWŚ na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej w zakresie realizacji zadań w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dla działań finansowanych z EFS), zaprasza kandydatów na ekspertów do składania wniosków o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Aktualizacja regulaminu konkursu nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-018/16

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że w dniu 28 stycznia 2016 r. wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu konkursu nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-018/16 ogłoszonego w dniu 23 grudnia 2016 r.

Więcej informacji tutaj.

Data opublikowania:

Strona 293 z 310

Przejdź do strony