Wiadomości

Sandomierskie jabłko na Jedwabnym Szlaku

Sandomierskie jabłko na Jedwabnym Szlaku
Sandomierskie jabłko na Jedwabnym Szlaku

W dniu 25 sierpnia 2016 r. w siedzibie grupy producenckiej „Złoty Sad” w Wielogórze k. Samborca odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące specyfiki chińskiego rynku dla polskich eksporterów. Warsztat szkoleniowy poprowadził Pan Jakub Garstka - ekspert, reprezentujący firmę „Hatrans”, wyłącznego operatora logistycznego połączenia kolejowego z Chin do Łodzi, uruchomionego w 2013 roku. Podczas spotkania ekspert zapoznał uczestników z wymogami rynku chińskiego, w szczególności jak rozwinąć skuteczny i niskokosztowy eksport na ten rynek.

Data opublikowania:

Ponad pół tysiąca nowych miejsc w przedszkolach. Talenty będą rozwijane

Ponad pół tysiąca nowych miejsc w przedszkolach. Talenty będą rozwijane
Ponad pół tysiąca nowych miejsc w przedszkolach. Talenty będą rozwijane

Blisko 900 dzieci z województwa świętokrzyskiego skorzysta z projektów w ramach Poddziałania 8.3.1 RPOWŚ 2014-2020, na które umowy Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał w Kijach. Ich wartość to ponad 8,4 mln złotych, a pomóc mają one m.in. w rozwijaniu zdolności artystycznych najmłodszych. W podpisaniu umów wzięli udział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Aleksandra Marcinkowska.

Data opublikowania:

Uwaga!!! Zmiana rachunku bankowego do zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów w zakresie projektów EFS w ramach Osi priorytetowej 8 i 9 RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, iż nastąpiła zmiana dotychczasowego rachunku bankowego. W związku z tym wszystkie zwroty (UE + BP + odsetki) dotyczące projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 8 i 9 RPOWŚ należy dokonywać na obowiązujący aktualnie rachunek bankowy:

 

95 1020 2629 0000 9502 0342 7440

 

Data opublikowania:

We wrześniu zostanie ogłoszony nowy konkurs w ramach Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (DW EFS) informuje, że z uwagi na duże zainteresowanie potencjalnych Beneficjentów,  jak również potrzeby związane z podnoszeniem jakości kształcenia zawodowego w woj. świętokrzyskim, we wrześniu 2016 r. ogłoszony zostanie  dodatkowy nabór projektów zakładających wsparcie dla szkół zawodowych w naszym regionie. 

Data opublikowania:

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla podopiecznych placówek z obszaru włączenia społecznego

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla podopiecznych placówek z obszaru włączenia społecznego
Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla podopiecznych placówek z obszaru włączenia społecznego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Moje marzenia”.  Konkurs skierowany jest do podopiecznych placówek działających w obszarze włączenia społecznego, w tym warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, stowarzyszeń itp.

Data opublikowania:

Strona 292 z 332

Przejdź do strony