Wiadomości

Projekty dla maluchów i dla rodziców – przybędzie ponad 300 miejsc w świętokrzyskich żłobkach

Projekty dla maluchów i dla rodziców – przybędzie ponad 300 miejsc w świętokrzyskich żłobkach
Projekty dla maluchów i dla rodziców – przybędzie ponad 300 miejsc w świętokrzyskich żłobkach

Rusza osiem projektów skierowanych do najmłodszych, bo niespełna trzyletnich mieszkańców naszego województwa. Uroczystość podpisania umów na dofinansowanie tych przedsięwzięć, na której obecni byli m. in.  Marszałek Adam Jarubas i Członek Zarządu Województwa, Piotr Żołądek, odbyła się  Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie, w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego.

Data opublikowania:

Badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w miesiącach wrzesień-grudzień 2016 r. realizowane jest badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Badanie realizuje Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” z siedzibą w Poznaniu.

Data opublikowania:

Spotkanie członków Konsorcjów Zasobooszczędne budownictwo oraz Zrównoważony rozwój energetyczny

Spotkanie członków Konsorcjów Zasobooszczędne budownictwo oraz Zrównoważony rozwój energetyczny
Spotkanie członków Konsorcjów Zasobooszczędne budownictwo oraz Zrównoważony rozwój energetyczny

Urząd Marszałkowski, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy zorganizował w dniu 16 września br. spotkanie członków Konsorcjów Zasobooszczędne budownictwo oraz Zrównoważony rozwój energetyczny. Tematem przewodnim spotkania była planowana na listopad konferencja promująca sektor energooszczędnego budownictwa oraz OZE/EWE, połączona z przyjazdową misją gospodarczą zagranicznych przedsiębiorców organizowaną przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości.

Data opublikowania:

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na projekty obejmujące szkolenia językowe i komputerowe dla osób dorosłych

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza przedstawicieli Państwa instytucji do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Szkolenia językowe i komputerowe dla osób dorosłych w konkursie ogłaszanym w 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020”, organizowanym przez DW EFS UM. Spotkanie odbędzie się 27 września 2016 r. o godz. 10.00 w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 2.

Data opublikowania:

X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020
X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020

W środę 14 września 2016 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Obradom przewodniczył Pan Marek Szczepanik – Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ na lata 2014-2020. W posiedzeniu udział wzięli Pan Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ, Pani Aleksandra Marcinkowska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, Pan Przemysław Janiszewski Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ oraz Pan Tomasz Janusz - Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele gmin, powiatów, pracodawców, partnerzy społeczni i gospodarczy.

Data opublikowania:

Strona 289 z 332

Przejdź do strony