Kolejne spotkanie grupy roboczej w ramach inicjatywy Lagging Regions

Data opublikowania: 5 lipca 2016
Kolejne spotkanie grupy roboczej w ramach inicjatywy Lagging Regions
Kolejne spotkanie grupy roboczej w ramach inicjatywy Lagging Regions

Przedstawiciele Banku Światowego, władz samorządowych, szkół zawodowych, instytucji oświatowych i otoczenia biznesu oraz firm wzięli udział w drugim spotkaniu grupy roboczej ds. kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim.

 

Celem spotkania było omówienie wstępnych wyników analizy sytuacji w zakresie kształcenia w miejscu pracy oraz omówienie podejścia do działań upowszechniających w projekcie.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego reprezentowali Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej oraz Sylwia Mucha, kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej.

Na wstępie przedstawiciel Banku Światowego Piotr Stronkowski dokonał prezentacji wstępnych wniosków z dotychczasowych analiz na temat barier dla wdrożenia kształcenia w miejscu pracy.

Następnie rozpoczęła się moderowana dyskusja, dotycząca następujących zagadnień:

  • Zarządzanie i system finansowy
  • Korzyści dla firm
  • Korzyści dla uczniów
  • Jakość i trafność kształcenia w miejscu pracy

W trakcie dyskusji dyrektor Mariusz Urbański z Huty Celsa podzielił się doświadczeniami z funkcjonowania klasy patronackiej w Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zwracał uwagę na konieczność dobierania takiej metodyki nauczania przedmiotów zawodowych, która byłaby atrakcyjna dla młodych ludzi i powodowała większe zainteresowanie przyszłym zawodem. Podkreślał też fakt coraz większych trudności ze znalezieniem na rynku pracy odpowiednich fachowców z branży metalowo-odlewniczej. Przedstawiciele Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców mówili o znaczeniu kształcenia praktycznego w miejscu pracy, które przynosi efekty w trakcie egzaminów potwierdzających kwalifikacje. Głos w dyskusji zabierali też m.in. przedstawiciele Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kuratorium Oświaty, Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach oraz dyrektorzy szkół zawodowych z Ostrowca Świętokrzyskiego, Morawicy i Skarżyska-Kamiennej. Większość rozmówców zwracała szczególną uwagę na konieczność podniesienia jakości doradztwa zawodowego w gimnazjach, które pomoże wybrać uczniom odpowiednią ścieżkę edukacji, zwłaszcza w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu.

Na wrzesień zaplanowano kolejne spotkanie, na którym zostaną omówione wnioski z prowadzonych prac oraz zaplanowane działania upowszechniające, w tym konferencje i seminaria w poszczególnych powiatach.

Efektem prowadzonych konsultacji będą raporty sporządzone przez Bank Światowy, które na przełomie 2016/2017 roku trafią do Ministerstwa Rozwoju i Komisji Europejskiej. Na podstawie tych dokumentów i zawartych w nich rekomendacji zostaną wprowadzone modyfikacje, dotyczące wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, pod kątem jak najlepszego dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb przedsiębiorców.

Galeria zdjęć

Kolejne spotkanie grupy roboczej w ramach inicjatywy Lagging Regions
Kolejne spotkanie grupy roboczej w ramach inicjatywy Lagging Regions
Kolejne spotkanie grupy roboczej w ramach inicjatywy Lagging Regions
Kolejne spotkanie grupy roboczej w ramach inicjatywy Lagging Regions
Kolejne spotkanie grupy roboczej w ramach inicjatywy Lagging Regions
Kolejne spotkanie grupy roboczej w ramach inicjatywy Lagging Regions
Kolejne spotkanie grupy roboczej w ramach inicjatywy Lagging Regions
Kolejne spotkanie grupy roboczej w ramach inicjatywy Lagging Regions
Kolejne spotkanie grupy roboczej w ramach inicjatywy Lagging Regions