Podpisanie Pre-umów dla Gminy Zagnańsk w ramach działań: 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” oraz „ 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 7 lipca 2016

W ramach Działania 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zostały podpisane dwie Pre-umowy dla Gminy Zagnańsk:

 

- „Utworzenie w Gminie Zagnańsk ośrodka edukacji ekologicznej pn. Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku”. Koszt całkowity inwestycji wynosi 3 684 677,65 zł, w tym kwota dofinansowania 3 131 976,00 zł.
- „Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk”. Koszt całkowity inwestycji wynosi 3 883 849,41 zł, w tym kwota dofinansowania 3 301 272,00 zł.
Natomiast w ramach Działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zostały podpisane dwie Pre-umowy dla Gminy Zagnańsk:
- „Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk”. Koszt całkowity inwestycji wynosi 647 308,24 zł, w tym kwota dofinansowania 550 212,00 zł.
- „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”. Koszt całkowity inwestycji wynosi 3 535 298,82 zł, w tym kwota dofinansowania 3 005 004,00 zł.