Podpisanie Pre-umowy w ramach działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 7 lipca 2016

W ramach Działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniu 06.07.2016 roku została podpisana Pre-umowa dla Gminy Kielce pn.: „Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach”. Koszt całkowity inwestycji wynosi 31 700 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania 25 542 500,00 zł.