Zakończenie konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów

Data opublikowania: 9 kwietnia 2015

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014 – 2020 informuje, iż w dniu 8 kwietnia br. zakończony został proces konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach osi priorytetowych 8, 9 i 10 RPOWŚ 2014 – 2020, w zakresie naborów planowanych do ogłoszenia w II i III kwartale br.
Serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo w konsultacjach oraz zgłoszone uwagi.

Załączone pliki: