Wiadomości

Mobilny Punkt Informacyjny w powiecie sandomierskim i ostrowieckim

Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sandomierzu odwiedzają  gminy w powiatach sandomierskim, ostrowieckim, opatowskim i staszowskim gdzie spotykają się z mieszkańcami, którzy chcą dostać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Mobilny Punkt Informacyjny w powiecie jędrzejowskim

Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Busku - Zdroju odwiedzają  gminy w powiatach buskim, pińczowskim, kazimierskim i jędrzejowskim. Spotykają się tam z mieszkańcami, którzy chcą dostać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Spotkanie informacyjne w Busku-Zdroju

Spotkanie informacyjne z cyklu „Nowa perspektywa finansowa, przedstawienie założeń RPO na lata 2014-2020 oraz inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.” 29 kwietnia 2015 r. w godzinach od 10.00 do 15.30, Busko-Zdrój, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. A. Mickiewicza 15.

Data opublikowania:

II edycja akcji Otwarte Dni Funduszy Europejskich - termin zgłaszania projeków został wydłużony do 17 kwietnia 2015 roku

W dniach od 7 do 10 maja 2015 roku odbędzie się II edycja ogólnopolskiej akcji pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, organizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy m in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, który realizuje zadania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. Wydarzenie to jest doskonałą okazją, aby Beneficjenci Funduszy Europejskich po raz kolejny pochwalili się swoimi osiągnięciami.

Data opublikowania:

Projekt Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zamieściło na swojej stronie internetowej https://www.mir.gov.pl (w zakładce Fundusze Europejskie – Wytyczne – Wytyczne 2014-2020 – konsultacje) projekt Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Zainteresowanych Beneficjentów prosimy o zapoznanie się projektem Wytycznych.

Data opublikowania:

Spotkanie Informacyjne dla społeczności lokalnych w Nietulisku Dużym

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie - nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020” dla społeczności lokalnych. 20 kwietnia 2015 r., w godzinach od 10.00 do 14.00, Nietulisko Duże (gmina Kunów), Świetlica wiejska w Nietulisku Dużym 122 (Remiza OSP).

Data opublikowania:

Zakończenie konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014 – 2020 informuje, iż w dniu 8 kwietnia br. zakończony został proces konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach osi priorytetowych 8, 9 i 10 RPOWŚ 2014 – 2020, w zakresie naborów planowanych do ogłoszenia w II i III kwartale br.
Serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo w konsultacjach oraz zgłoszone uwagi.

Data opublikowania:

Zapraszamy do Opatowa na kolejne spotkanie informacyjne z cyklu Nowa perspektywa finansowa, przedstawienie założeń RPO na lata 2014-2020, oraz inwestycje w formule PPP

Lokalny Punkt Informacyjny  Funduszy Europejskich w Sandomierzu, Departament Polityki Regionalnej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii  zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne, którego głównym tematem będzie możliwość realizacji inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowania  funduszy europejskich na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

Strona 343 z 346

Przejdź do strony