Wiadomości

Mobilny Punkt Informacyjny, LPI - Sandomierz

Mobilny Punkt Informacyjny, LPI - Sandomierz
Mobilny Punkt Informacyjny, LPI - Sandomierz

Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sandomierzu odwiedzają  gminy w powiatach sandomierskim, ostrowieckim, opatowskim i staszowskim gdzie spotykają się z mieszkańcami, którzy chcą dostać praktyczne
i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Spotkanie robocze członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Spotkanie robocze członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Spotkanie robocze członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2 września 2015  w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się spotkanie robocze członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele  Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data opublikowania:

Okres kwalifikowalności wydatków w projektach z Poddziałania 8.3.1 oraz 8.5.1 w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego będący Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) informuje, że w przypadku wniosków zakładających rozpoczęcie realizacji projektu od 31.08.2015 r. (termin rozpoczęcia naboru wniosków) spełniony zostanie zapis części 2.5.2 regulaminów konkursów, dotyczący okresu kwalifikowalności wydatków pomimo późniejszej daty podpisania umów o dofinansowanie.     

Data opublikowania:

Aktualizacja regulaminów konkursów w ramach Poddziałania 8.3.1 oraz 8.5.1

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Organizująca Konkurs) informuje, iż zostały zaktualizowane następujące regulaminy konkursów nr RPSW.08.03.01-IZ.00-26-002/15 oraz RPSW.08.05.01-IZ.00-26-003/15.

Data opublikowania:

Aktualizacja regulaminów konkursów w ramach Poddziałania 8.1.1, 8.3.1 oraz 8.5.1

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (DWEFS) informuje, iż zgodnie z Uchwałami Nr 660/15, 661/15, 662/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. zostały zaktualizowane następujące regulaminy konkursów nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-006/15, RPSW.08.03.01-IZ.00-26-002/15 oraz RPSW.08.05.01-IZ.00-26-003/15 ogłoszone w dniach 30 lipca 2015 r. oraz 20 sierpnia 2015 r.

Data opublikowania:

Mobilny Punkt Informacyjny - GPI Kielce.

Mobilny Punkt Informacyjny - GPI Kielce.
Mobilny Punkt Informacyjny - GPI Kielce.

Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kielcach odwiedzają gminy w powiatach; kieleckim, skarżyskim, starachowickim, koneckim i włoszczowskim, gdzie spotykają się z mieszkańcami, którzy chcą dostać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Sprawozdanie z konferencji pt. „Możliwości wsparcia szkolnictwa zawodowego i edukacji przedszkolnej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”

Sprawozdanie z konferencji pt. „Możliwości wsparcia szkolnictwa zawodowego i edukacji przedszkolnej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”
Sprawozdanie z konferencji pt. „Możliwości wsparcia szkolnictwa zawodowego i edukacji przedszkolnej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”

Możliwości wsparcia szkolnictwa zawodowego i edukacji przedszkolnej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 były tematyką konferencji, jaka odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach z udziałem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa i członka Zarządu Województwa, Kazimierza Kotowskiego. Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem.

Data opublikowania:

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych.

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych.
Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych.

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych - nowa perspektywa finansowa 2014-2020".

 
      •  27 sierpnia 2015 r., w godzinach od 12.00 do 15.00
      •  Ostrowiec Świętokrzyski
      •  sala konferencyjna nr 120 I piętro  w Centrum Biurowo – Konferencyjnym, ul. Sandomierska 26 A

Data opublikowania:

Mobilne Punkty Informacyjne – LPI Busko Zdrój

Znak Zapytaj o Fundusze Europejskie
Znak Zapytaj o Fundusze Europejskie

Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Busku - Zdroju odwiedzają gminy w powiatach, buskim, kazimierskim, pińczowskim i jędrzejowskim. Spotykają się tam z mieszkańcami, którzy chcą dostać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Mobilny Punkt Informacyjny - LPI Sandomierz

Znak Zapytaj o Fundusze Europejskie
Znak Zapytaj o Fundusze Europejskie

Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sandomierzu odwiedzają  gminy w powiatach sandomierskim, ostrowieckim, opatowskim i staszowskim gdzie spotykają się z mieszkańcami, którzy chcą dostać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Strona 340 z 349

Przejdź do strony