Wiadomości

Mobilne Punkty Informacyjne w Województwie Świętokrzyskim

Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego w Kielcach oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sandomierzu odwiedzają gminy w powiatach, koneckim, starachowickim, skarżyskim, włoszczowskim, ostrowieckim, opatowskim i staszowskim. Spotykają się tam z mieszkańcami, którzy chcą dostać praktyczne
i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

 

Data opublikowania:

Informacja dotycząca zapisów „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu” z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie funkcjonalności Generatora wniosków

W związku ze zmianami o charakterze technicznym, które w sposób ciągły były wprowadzane
w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, Departament Wdrażania EFS UMWŚ informuje, iż niektóre zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚ 2014 – 2020  mogą wymagać dodatkowego wyjaśnienia w zakresie funkcjonalności Generatora wniosków.

Data opublikowania:

Środa z funduszami dla szkół i uczelni

Środa z funduszami dla szkół i uczelni
Środa z funduszami dla szkół i uczelni

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim zapraszają na kolejne spotkania informacyjne z cyklu „Środa z funduszami dla …”. Spotkania odbywają się cyklicznie w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 10:00-13:00.

 

Data opublikowania:

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców.

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców.
Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców.

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców- nowa perspektywa finansowa 2014-2020".

 
      •  28 września 2015, w godzinach od 10.00 do 13.00
      •  Staszów
      •  Staszowska Izba Gospodarcza, ul. Parkowa 10
 

 

Data opublikowania:

III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

14 września w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Obradom przewodniczył Pan Kazimierz Kotowski - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył Pan Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej oraz Pani Irena Sochacka – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data opublikowania:

Wyjaśnienie punktu 4.3.2 "Potencjał kadrowy wnioskodawcy i partnerów" wniosku o dofinansowanie

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego będący Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) wyjaśnia, że we wniosku o dofinansowanie w punkcie 4.3.2 Potencjał kadrowy wnioskodawcy i partnerów wnioskodawca wykazuje osoby, które będą realizować zadania merytoryczne w ramach projektu. Jeśli wnioskodawca wie, iż zatrudni daną osobę do realizacji zadań merytorycznych w projekcie (np. na podstawie umowy o wolontariacie, umowy o pracę) powinien wskazać ją we wniosku o dofinansowanie projektu.

Data opublikowania:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej w zakresie realizacji zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dla działań finansowanych z EFS), zaprasza kandydatów na ekspertów do składania wniosków o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Połańcu

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Połańcu
Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Połańcu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie 2014-2020 – spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców”, które odbędzie się 15 września 2015 r., w Połańcu w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, ul. Ruszczańska 27 (w godzinach od 16.00 do 19.00). Głównym tematem będzie możliwość realizacji projektów w ramach nowej puli środków unijnych.

Data opublikowania:

Mobilne Punkty Informacyjne – LPI Busko Zdrój

Znak Zapytaj o Fundusze Europejskie
Znak Zapytaj o Fundusze Europejskie

Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Busku - Zdroju odwiedzają gminy w powiatach, buskim, kazimierskim, pińczowskim i jędrzejowskim. Spotykają się tam z mieszkańcami, którzy chcą dostać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Strona 339 z 349

Przejdź do strony