Wiadomości

Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia

Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia
Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim zapraszają na kolejne spotkania informacyjne z cyklu „Środa z funduszami dla …”.

Spotkania odbywają się cyklicznie w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 10:00-13:00.

Tym razem głównym tematem będzie możliwość uzyskania wsparcia przez instytucje ochrony zdrowia.

Data opublikowania:

III Posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

III Posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
III Posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

W dniu 16 listopada br. odbyło się III Posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Na spotkaniu, zorganizowanym przez Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce, obecni byli przedstawiciele 12  gmin wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020.

Data opublikowania:

Zaproszenie na spotkanie informacyjne pt.: „Możliwości wsparcia osób wykluczonych społecznie w konkursach ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”

Informujemy, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosił kolejne konkursy w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Umożliwiają one wsparcie usług społecznych i opiekuńczych w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” oraz  działań związanych z integracją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie”.

Data opublikowania:

Spotkanie robocze członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Spotkanie robocze członków Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
Spotkanie robocze członków Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020

6 listopada 2015 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się spotkanie robocze członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Data opublikowania:

Aktualizacja Harmonogramu konkursów na 2015 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Instytucja zarządzająca RPOWŚ informuje o aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020, w części dotyczącej:

  • działanie 4.4 : zwiększenie założonej pierwotnie alokacji środków UE na konkurs planowany w roku 2015 r. do 60 mln zł;
  • działanie 10.5 : przesunięcie konkursu dla działania na 2016 r.

Data opublikowania:

Strona 337 z 349

Przejdź do strony