Wiadomości

I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za nami

I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za nami
I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za nami

W spotkaniu, które odbyło się 5 maja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, uczestniczyli m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej - p. Wolfgang Munch - Z-ca Dyrektora wydziału ds. projektów polskich w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej oraz p. Magali Lenoel  z Wydziału ds. projektów polskich w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej. Posiedzenie zostało zainaugurowane przez członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierza Kotowskiego.

Data opublikowania:

Nabór fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach RPOWŚ 2014-2020 - Działanie 2.2, 4.3 oraz 6.5

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach RPOWŚ 2014-2020 dla:

  • Działania 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych
  • Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa
  • Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Data opublikowania:

Mobilny Punkt Informacyjny w powiecie sandomierskim i ostrowieckim

Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sandomierzu odwiedzają  gminy w powiatach sandomierskim, ostrowieckim, opatowskim i staszowskim gdzie spotykają się z mieszkańcami, którzy chcą dostać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Mobilny Punkt Informacyjny w powiecie jędrzejowskim

Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Busku - Zdroju odwiedzają  gminy w powiatach buskim, pińczowskim, kazimierskim i jędrzejowskim. Spotykają się tam z mieszkańcami, którzy chcą dostać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Spotkanie informacyjne w Busku-Zdroju

Spotkanie informacyjne z cyklu „Nowa perspektywa finansowa, przedstawienie założeń RPO na lata 2014-2020 oraz inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.” 29 kwietnia 2015 r. w godzinach od 10.00 do 15.30, Busko-Zdrój, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. A. Mickiewicza 15.

Data opublikowania:

II edycja akcji Otwarte Dni Funduszy Europejskich - termin zgłaszania projeków został wydłużony do 17 kwietnia 2015 roku

W dniach od 7 do 10 maja 2015 roku odbędzie się II edycja ogólnopolskiej akcji pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, organizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy m in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, który realizuje zadania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. Wydarzenie to jest doskonałą okazją, aby Beneficjenci Funduszy Europejskich po raz kolejny pochwalili się swoimi osiągnięciami.

Data opublikowania:

Projekt Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zamieściło na swojej stronie internetowej https://www.mir.gov.pl (w zakładce Fundusze Europejskie – Wytyczne – Wytyczne 2014-2020 – konsultacje) projekt Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Zainteresowanych Beneficjentów prosimy o zapoznanie się projektem Wytycznych.

Data opublikowania:

Spotkanie Informacyjne dla społeczności lokalnych w Nietulisku Dużym

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie - nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020” dla społeczności lokalnych. 20 kwietnia 2015 r., w godzinach od 10.00 do 14.00, Nietulisko Duże (gmina Kunów), Świetlica wiejska w Nietulisku Dużym 122 (Remiza OSP).

Data opublikowania:

Strona 345 z 349

Przejdź do strony