Baza projektów celu tematycznego 8 i 9

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie starachowickim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2019 (wtorek) i zakończy się 31 grudnia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat starachowicki

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

 • staż,
 • prace interwencyjne,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe.

Grupa docelowa:

 • osoby z niskimi kwalifikacjami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin).

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2019 (wtorek) i zakończy się 31 grudnia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat buski

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

 • staż,
 • prace interwencyjne,
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • szkolenia,
 • poradnictwo zawodowe.

Grupa docelowa:

 • osoby z niskimi kwalifikacjami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin).

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2019 (wtorek) i zakończy się 31 grudnia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

 • staż,
 • szkolenia,
 • prace interwencyjne,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe

Grupa docelowa:

 • osoby z niskimi kwalifikacjami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin)

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2019 (wtorek) i zakończy się 30 kwietnia 2020 (czwartek)

Obszar realizacji projektu:

Miasto Kielce

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

 • staż,
 • szkolenia,
 • prace interwencyjne,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe

Grupa docelowa:

 • osoby z niskimi kwalifikacjami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin)

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie włoszczowskim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2019 (wtorek) i zakończy się 31 grudnia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat włoszczowski

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

Pośrednictwo pracy/Poradnictwo zawodowe, Staże, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Grupa docelowa:

Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostającym bez pracy i zarejestrowanym w PUP we Włoszczowie jako osoby bezrobotne, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. należą przynajmniej do jednej z poniższych kategorii: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, osoby z niskimi kwalifikacjami.

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2019 (wtorek) i zakończy się 31 grudnia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat ostrowiecki

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, prace interwencyjne, staże, środki na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy, szkolenia.

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą do przynajmniej jednej z kategorii: kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin),osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami. Zgodnie z kryteriami dostępu udział osób długotrwale bezrobotnych będzie stanowić co najmniej 25% uczestników projektu.

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2019 (wtorek) i zakończy się 30 czerwca 2020 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat staszowski

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia i uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • staże, prace interwencyjne, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacje/doposażenie stanowiska pracy.

Grupa docelowa:

Osoby powyżej 29 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć, że należą do przynajmniej jednej z kategorii: osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami, osób po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety.

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pińczowskim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2019 (poniedziałek) i zakończy się 31 marca 2020 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat pińczowski

Rekrutacja:

1 kwietnia 2019 (poniedziałek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

Indywidualny plan działania, Staże, Prace interwencyjne, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie stanowiska pracy, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe.

Grupa docelowa:

Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotna, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami.

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2019 (wtorek) i zakończy się 31 grudnia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat jędrzejowski

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

Staże, przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z prowadzeniem tej działalności, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne,  poradnictwo zawodowe.

Grupa docelowa:

Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą
do przynajmniej jednej z poniższych kategorii: osób po 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach.

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 2 stycznia 2019 (środa) i zakończy się 31 grudnia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat konecki

Rekrutacja:

2 stycznia 2019 (środa) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

Staże, szkolenia, prace interwencyjne, dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego, który ukończył 50r.ż, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe.

Grupa docelowa:

osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Końskich jako bezrobotne, zamieszkujące na obszarze powiatu koneckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii: osób po 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach.

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Strona 5 z 5

Przejdź do strony