Archiwum slajdów

Zmiany w dokumentach konkursowych dotyczących naboru na vouchery dla Instytucji Otoczenia Biznesu na realizację działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację świadczonych usług

Logo Pionowe kolor
Operator Systemu Popytowego informuje, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 4186/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. wprowadził zmiany w dokumentach konkursowych polegające m.in. na przesunięciu terminu składania formularzy zgłoszeniowych do 30 września br. Dodatkowo uległy zmianie zapisy dotyczące wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia z 15 do 24 miesięcy (z zastrzeżeniem, że ostatni wniosek o refundację musi zostać złożony najpóźniej 30 września 2023 r.) a także doprecyzowaniu uległ zapis dotyczący terminu składania Wniosku o refundację.
Data opublikowania:

Program przyjazny dla środowiska i przedsiębiorczości

Program przyjazny dla środowiska i przedsiębiorczości
Najważniejszym założeniom programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego poświęcono spotkanie, które odbyło się we wtorek, 17 sierpnia. We wrześniu mają ruszyć konsultacje społeczne projektu dokumentu, zaś pod koniec roku trafi on do Komisji Europejskiej.
Data opublikowania:

Nagraj film i wygraj nawet 5 tys. zł!

Konkurs Nagraj Film
Fundusze Europejskie są bliżej niż myślisz! Rozejrzyj się, nagraj krótki amatorski filmik i pokaż nam, co zmieniło się w Świętokrzyskiem dzięki wsparciu ze środków unijnych. Możesz nam też opowiedzieć swoją historię o tym, co środki unijne zmieniły w Twoim życiu, pracy, nauce lub czasie wolnym. Czekamy na Twój film!
Data opublikowania:

Weź udział w konkursie i pokaż nam swój projekt!

Konkurs Pokaż Swój Projekt
Jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich? Zrealizowałeś przedsięwzięcie dzięki unijnemu wsparciu? Instytucja, w której pracujesz rozwinęła się i zyskała nową infrastrukturę? A może sam założyłeś firmę? Podbijasz rynki własnym produktem? Opowiedz nam o tym! Czekamy na Twój film.
Data opublikowania:

Ponad 56 mln dla beneficjentów

Podpisanie umów w ramach RPOWŚ 2014-2020
21 umów o ogólnej wartości 80 mln zł i ponad 56 mln zł unijnego dofinansowania – te liczby robią wrażenie! W czwartek, 29 lipca kolejne fundusze europejskie trafiły do beneficjentów z regionu świętokrzyskiego.
Data opublikowania:

2021 – 2027: rozszerzamy perspektywę w pracach nad społeczną częścią unijnego wsparcia dla regionu

Spotkanie inaugurujące prace Grupy Roboczej ds. EFS+ w ramach przygotowań do perspektywy finansowej 2021 – 2027
Ponad 60 osób uczestniczyło w spotkaniu on –line, inaugurującym prace Grupy Roboczej ds. EFS+, która będzie wspierała Urząd Marszałkowski w tworzeniu społecznej części programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027. Wśród członków Grupy znajdują się przedstawiciele ministerstw, samorządów, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.
Data opublikowania:

Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

DOFE 2021
Skorzystałeś z Funduszy Europejskich? Chcesz pokazać innym efekty swojej pracy? Zaproponuj atrakcję i weź udział w akcji, która przyciąga tysiące odwiedzających. Zapraszamy wszystkich beneficjentów Funduszy Europejskich do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. Tegoroczna edycja odbędzie się w weekend 17-19 września, w formule hybrydowej: stacjonarnie i on-line.
Data opublikowania:

NABÓR na VOUCHERY dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) na realizację działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację świadczonych usług.

Logo Przedsiębiorcze Świętokrzyskie
Nabór skierowany jest do podmiotów (Instytucji Otoczenia Biznesu), prowadzących działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, nie działających dla zysku lub przeznaczających zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadających bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.
Data opublikowania:

Nowe rozwiązania i stary duch teatru

Remont Teatru Żeromskiego
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Sienkiewicza 32 w Kielcach, w której mieści się Teatr im. S. Żeromskiego idzie pełną parą. Dzięki wsparciu m.in. funduszy unijnych artyści i widzowie zyskają nowoczesną instytucję kultury, która – co niezwykle istotne – nic nie straci z dawnego ducha.
Data opublikowania:

Strona 3 z 99

Przejdź do strony