W Ostrowcu Świętokrzyskim o funduszach unijnych

Data opublikowania: 15 października 2021
konsultacje - Ostrowiec
konsultacje - Ostrowiec

Ostrowiec Świętokrzyski to kolejny przystanek na mapie konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. W piątek, 15 października z jego założeniami zapoznali się  przedstawiciele samorządów lokalnych, przedsiębiorcy i reprezentanci organizacji pozarządowych.

Jaką kwotą będzie dysponował region świętokrzyski w rozpoczynającej się perspektywie unijnej, na jakie zadania będzie można przeznaczyć funduszowe wsparcie i jakie są priorytety w tym zakresie na najbliższe lata – na te i na wiele innych pytań odpowiedzieli podczas piątkowych konsultacji społecznych Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Katarzyna Kubicka – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Aleksandra Marcinkowska – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej – senator Jarosław Rusiecki oraz poseł Andrzej Kryj, a także radna wojewódzka – Magdalena Zieleń.

w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego nasze województwo będzie dysponowało kwotą 1 mld 403 mln euro, z czego ponad 1 mld euro zostanie przeznaczone na projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ta część programu została podzielona na siedem priorytetów - Konkurencyjna gospodarka, Region przyjazny dla środowiska, Mobilność miejska, Dostępne świętokrzyskie, Świętokrzyskie dla mieszkańców, Wspólnota i przestrzeń, Pomoc techniczna. Główny nacisk zostanie położony na wsparciu przedsiębiorczości i innowacji oraz inwestycje przyjazne środowisku. Unijne fundusze mają również pomagać w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz stwarzać warunki do współpracy przedsiębiorstw i nauki.

Pozostała kwota z programu regionalnego zostanie przeznaczona na realizację priorytetów Europejskiego Funduszu Społecznego+. – W centrum EFS+ są ludzie i ich potrzeby w zakresie edukacji, zdobywania wiedzy, rozwoju, zdrowia – podkreśliła Katarzyna Kubicka. Przed EFS+ stoją również takie wyzwania jak podniesieniu atrakcyjności świętokrzyskiego rynku pracy, a co za tym idzie – zahamowanie odpływu z naszego regionu młodych ludzi oraz wzmocnienie opieki nad osobami starszymi.

Na przyszły tydzień zaplanowano kolejne spotkania konsultacyjne – 18 października odbędą się one w Końskich (Dom Kultury, ul. Mieszka I), zaś 20 października we Włoszczowie (sala Starostwa Powiatowego, ul. Wiśniowa 10). Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 10, można je śledzić również za pośrednictwem platformy internetowej Webex: https://sejmik-kielce.webex.com/meet/konsultacje . Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego odbywają się we wszystkich świętokrzyskich powiatach i potrwają do 8 listopada.

 

 

 

 

Galeria zdjęć

konsultacje - Ostrowiec
konsultacje - Ostrowiec1
konsultacje - Ostrowiec2
konsultacje - Ostrowiec3
konsultacje - Ostrowiec4