Obradował Komitet Monitorujący. 246 mln zł dla regionu świętokrzyskiego

Data opublikowania: 18 maja 2023

Treści w zakładce "Poznaj program na lata 2021-2027" nie są już aktualizowane.
Aktualne informacje dotyczące Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 są dostępne pod adresem funduszeueswietokrzyskie.pl

Obradował Komitet Monitorujący. 246 mln zł dla regionu świętokrzyskiego
Obradował Komitet Monitorujący. 246 mln zł dla regionu świętokrzyskiego

Prawie 246 mln zł dla województwa świętokrzyskiego z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego niezbędnego do uruchomienia programu regionalnego – taką dobrą wiadomość przekazała Małgorzata Jarosińska-Jedynak – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, która była gościem Komitetu Monitorującego FEŚ 2021 -2027.

Obradujący w czwartek, 18 maja w Filharmonii Świętokrzyskiej Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, rozpoczął się od mocnego akcentu – podpisania aneksu do Kontraktu Programowego, na mocy którego do naszego regionu trafi dodatkowych prawie 246 mln zł. To pieniądze z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego projektów, które realizowane będą w ramach nowego programu regionalnego. To więcej niż w poprzedniej perspektywie o 47 mln zł.

- Wsłuchując się w potrzeby samorządów lokalnych i dostrzegając konieczność wsparcia beneficjentów rząd zapewnił środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego do funduszy unijnych. To środki dodatkowe, które mają odciążyć budżety samorządów oraz organizacji pozarządowych i pozwolić na sprawną realizację projektów – powiedziała minister Jarosińska-Jedynak. W imieniu samorządu województwa świętokrzyskiego aneks podpisali – marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek – Renata Janik.

Przekazana kwota przeznaczona na część wkładu krajowego dla projektów realizowanych w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 to środki z budżetu państwa, które będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (116,2 mln zł) i Europejskiego Fundusz Społecznego Plus (129,6 mln  zł).

Bez wątpienia dodatkowe pieniądze to znaczące wsparcie, które  pomoże  w realizacji inwestycji w naszym regionie, stanowiąc impuls rozwojowy dla wzmocnienia przedsiębiorczości, rynku pracy, badań naukowych, ochrony środowiska, włączenia społecznego, dostępności transportowej oraz zrównoważonego rozwoju.

Włodarze województwa nie kryli satysfakcji z podpisanego aneksu. – Pragnę gorąco podziękować za wzorową współpracę z panią minister i Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Dzięki temu procedury związane z wdrażaniem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przebiegają szybko, z korzyścią dla naszego województwa – powiedział po podpisaniu aneksu marszałek Andrzej Bętkowski.

– To ogromne środki finansowe, dzięki którym beneficjenci będą wnosili mniejszy wkład własny – podkreśla wicemarszałek Renata Janik. – W najbliższym czasie zostaną ogłoszone konkursy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego związane z instrumentami finansowymi, natomiast jeśli chodzi o Europejski Fundusz Społeczny+, planowane są konkursy m.in. na świetlice środowiskowe.

Fundusze pochodzące z podpisanego aneksu służyć będą m.in. przyszłym beneficjentom konkursów, które zostaną wkrótce ogłoszone w ramach poszczególnych działań programu regionalnego. Dla kilkunastu spośród nich przyjęto podczas czwartkowego posiedzenia Komitetu Monitorującego FEŚ 2021-2027 specyficzne kryteria wyboru projektów. Dotyczą one przedsięwzięć z obszaru infrastruktury B+R przedsiębiorstw, infrastruktury wodno-ściekowa, mobilności miejskiej w MOF (ZIT), rozwoju transportu zbiorowego i poprawy bezpieczeństwa ruchu, podnoszenia jakości kształcenia podstawowego oraz wysokiej jakości edukacji ponadpodstawowej, rozwoju szkolnictwa branżowego, wsparcia edukacji osób dorosłych, aktywnej integracji społecznej i zawodowej, zwiększenia dostępności usług społecznych i zdrowotnych wsparcia rodzin oraz pieczy zastępczej, podnoszenia potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działań na rzecz osób zagrożonych utrata pracy oraz zwiększenia możliwości zawodowych osób ubogich pracujących.

Podjęte uchwały o kryteriach wyboru projektów przybliżają województwo świętokrzyskie do skorzystania ze środków programu regionalnego.

 

Galeria zdjęć

Obradował Komitet Monitorujący. 246 mln zł dla regionu świętokrzyskiego
Obradował Komitet Monitorujący. 246 mln zł dla regionu świętokrzyskiego
Obradował Komitet Monitorujący. 246 mln zł dla regionu świętokrzyskiego
Obradował Komitet Monitorujący. 246 mln zł dla regionu świętokrzyskiego
Obradował Komitet Monitorujący. 246 mln zł dla regionu świętokrzyskiego
Obradował Komitet Monitorujący. 246 mln zł dla regionu świętokrzyskiego
Obradował Komitet Monitorujący. 246 mln zł dla regionu świętokrzyskiego
Obradował Komitet Monitorujący. 246 mln zł dla regionu świętokrzyskiego
Obradował Komitet Monitorujący. 246 mln zł dla regionu świętokrzyskiego
Obradował Komitet Monitorujący. 246 mln zł dla regionu świętokrzyskiego
Obradował Komitet Monitorujący. 246 mln zł dla regionu świętokrzyskiego