Ogłoszenie naboru nr FESW.07.01-IZ.00-001/24 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników

Data opublikowania: 25 stycznia 2024

Treści w zakładce "Poznaj program na lata 2021-2027" nie są już aktualizowane.
Aktualne informacje dotyczące Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 są dostępne pod adresem funduszeueswietokrzyskie.pl

Perspektywa 2021 - 2027

Nabór zakończył się

 

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza nabór nr: FESW.07.01-IZ.00-001/24

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków programu regionalnego

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Priorytet 7. Zdrowi i aktywni zawodowo

Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników

Wsparciem może zostać objęty następujący typ projektów:

  1. Wsparcie pracodawców i pracowników ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej pracowników.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą działania obejmujące m.in.:

  • zapewnienie pakietu badań diagnostycznych, dostosowanych do płci, wieku i charakteru wykonywanej pracy, wykraczających poza zakres podstawowych badań profilaktycznych;
  • doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy mające na celu zapewnienie ergonomii oraz bezpieczeństwa stanowiska pracy;
  • kursy/szkolenia przekwalifikowujące pracowników do wykonywania innej, mniej obciążającej pracy (na innym stanowisku);
  • edukację zbiorową na terenie zakładu pracy prowadzoną przez fizjoterapeutę/ psychologa/psychoterapeutę – właściwa organizacja stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii, diagnoza zachowań zdrowotnych pracowników na danym stanowisku pracy, ćwiczenia korekcyjne pozwalające zapobiec dalszemu postępowaniu zdiagnozowanych wad, edukacja w zakresie chorób cywilizacyjnych (tj. profilaktyka uzależnień, radzenie sobie ze stresem);
  • pakiety rehabilitacyjne dla pracowników umożliwiające powrót do pracy lub pozostanie w zatrudnieniu (w tym również pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich);
  • działania wspierające równe traktowanie i niedyskryminację wśród pracowników np.: szkolenia na temat niedyskryminacji w miejscu pracy.

Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia przynajmniej jednej usługi zdrowotnej dla każdego uczestnika projektu.

W ramach naboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 20 000 000 PLN, w tym ze środków UE 18 888 888 PLN, oraz ze środków BP 1 111 112 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać:

od dnia 26 stycznia 2024 r. (od godziny 0:00:00) do dnia 5 marca 2024 r. (do godziny 23:59:59).

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA EFS.

Orientacyjny termin zakończenia postępowania zaplanowany jest na maj 2024 roku

Kontakt:

Informujemy, że wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące zapisów regulaminu wyboru projektów i tworzenia wniosków o dofinansowanie można przekazywać do Punktu Kontaktowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (41) 395 17 76 (w godzinach od 8:00 do 15:00).

Dodatkowo informacji udzielają:

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach – al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (41) 395 15 20, (41) 395 15 21, infolinia 800 800 440.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, tel. (15) 600 12 36, (15) 600 12 37.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Punkt Informacyjny FEŚ w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. (41) 222 12 54, (41) 222 12 55.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania: