Poznaj założenia nowego programu

Treści w zakładce "Poznaj program na lata 2021-2027" nie są już aktualizowane.
Aktualne informacje dotyczące Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 są dostępne pod adresem funduszeueswietokrzyskie.pl

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego

Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego, zostały przeprowadzone w terminie: od 30 września do 12 listopada 2021 r. Podsumowanie konsultacji społecznych zawiera Sprawozdanie, a uwagi zgłoszone do projektu ww. dokumentu wskazane zostały w załączniku do Sprawozdania.